درس‌گفتار کربن‌شناسی از انشالله رحمتی

درس‌گفتار کربن‌شناسی از انشالله رحمتی
درس‌گفتار کربن‌شناسی از انشالله رحمتی
۵ (۱۰۰%) ۲ votes

درسگفتارهاى کربن‌شناسی از مردادماه ١٣٩۵ آغاز شده است. هدف این درسگفتارها بازخوانی نظام مند و به تصویر کشیدن وجوه مختلف اندیشه کربن و بهره گیری از آنها برای فهم موثر و معاصرانه از فلسفه‌ و عرفان در سنت اسلام ایرانی است.

صوت جلسه اول درس‌گفتار کربن‌شناسی

تفسیر رساله عقل سرخ

.

صوت جلسه دوم درس‌گفتار کربن‌شناسی

تفسیر رساله عقل سرخ

.

صوت جلسه سوم درس‌گفتار کربن‌شناسی

تفسیر رساله عقل سرخ

.

صوت جلسه چهارم درس‌گفتار کربن‌شناسی

تفسیر رساله عقل سرخ

.

صوت جلسه پنجم درس‌گفتار کربن‌شناسی

تفسیر رساله عقل سرخ

.

صوت جلسه ششم درس‌گفتار کربن‌شناسی

تفسیر رساله عقل سرخ

.

صوت جلسه هفتم درس‌گفتار کربن‌شناسی

تفسیر رساله عقل سرخ

.

صوت جلسه هشتم درس‌گفتار کربن‌شناسی

تفسیر رساله عقل سرخ

.

صوت جلسه نهم درس‌گفتار کربن‌شناسی

تفسیر رساله عقل سرخ

.

صوت جلسه دهم درس‌گفتار کربن‌شناسی

تفسیر رساله عقل سرخ

.

صوت جلسه یازدهم درس‌گفتار کربن‌شناسی

تفسیر رساله عقل سرخ

.

صوت جلسه دوازدهم درس‌گفتار کربن‌شناسی

تفسیر رساله عقل سرخ

.

صوت جلسه سیزدهم درس‌گفتار کربن‌شناسی

تفسیر رساله عقل سرخ

.

صوت جلسه چهاردهم درس‌گفتار کربن‌شناسی

تفسیر رساله عقل سرخ

.

جلسات آینده به صورت هفتگی اضافه خواهند شد.

.


.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *