درس‌گفتار «باب هویت، ملیت، قومیت و ایرانیت» از سیدجواد میری

درس‌گفتار «باب هویت، ملیت، قومیت و ایرانیت» از سیدجواد میری
درس‌گفتار «باب هویت، ملیت، قومیت و ایرانیت» از سیدجواد میری
۵ (۱۰۰%) ۱ vote

هویت چیست؟ من ما را چگونه میشود تعریف و تحدید کرد؟ آیا هویت ایرانی را میتوان دارای یک عنصر لایتغییر فرض کرد؟ برخی مانند دکتر ندوشن معتقد به یک جوهر ایرانیت هستند و برخی مانند دکتر سید جواد طباطبایی تلاش میکنند بر روی این عنصر ایرانیت جهانی ایرانی بنا کنند ولی اندیشمندان دیگری چون آقای مصطفی ملکیان اعتقادی به این جوهر گرایی در زمینه هویت ملی نیستند. در درس‌گفتار باب هویت، ملیت، قومیت و ایرانیت» من تلاش نمودم زمینه های بحث را پی ریزی کنم و در درسهای آتی به مسائل بنیادین در این خصوص بیشتر بپردازم. البته من ادعای اصلیم این است که دعوای بین هگل و کی ئه رکه گورد یعنی نظام های فلسفی و تفکر اگزیستانسیال در همه حال در جریان است و محدود نمودن مفهوم هویت در قالب نظم هگلی حذف امکانهای بیشمار زیست انسانی است.

.


.

جلسه اول | ۲۹ بهمن ۹۵

.


.

جلسه دوم | ۲۸ اسفند ۹۵

در این جلسه من به دو رویکرد فردوسی و مولوی اشاره کردم و گشودگی همدلانه مولوی را بر نگاه ثنوی نژاد-محورانه فردوسی در قرن ۲۱ ملازمتر تشخیص دادم و استدلالم این است که نگاه های آرمانشاهی و زنوفوبیک مانع جدی در برابر توسعه و بالندگی ملی ایران هستند.

.


.

جلسه سوم| ۲۳ اردیبهشت ۹۶

امت به مثابه امر فرهنگی و علل کژفهمی جهان مدرن و ناسیون توسط علماء و فقها. ناسیون به مثابه امری در تضاد با پیکر مسیح و غیبت چنین مفهومی در ذهن ایرانی

.

ادامه دارد…

.


.

دکتر سیدجواد میری (دانشیار جامعه‌شناسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی)

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

.


.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *