درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق از رامین جهانبگلو (انجمن فلسفی آگورا)

درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق از رامین جهانبگلو (انجمن فلسفی آگورا)
درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق از رامین جهانبگلو (انجمن فلسفی آگورا)
۴ (۸۰%) ۲ votes

درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق از رامین جهانبگلو (انجمن فلسفی آگورا) در دانشگاه تورنتو در ۱۲ جلسه

.


.

جلسه اول درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق

فیلم سخنرانی این جلسه

صوت سخنرانی این جلسه

فیلم پرسش و پاسخ این جلسه

صوت پرسش و پاسخ این جلسه

زمان: شنبه ۲۶ آوریل ٢٠١۴

متن پیشنهادی برای مطالعه:

قسمت پیشگفتار کتاب ” تبارشناسی اخلاق ” نیچه

.

جلسه دوم درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق

فیلم سخنرانی این جلسه

صوت سخنرانی این جلسه

فیلم پرسش و پاسخ این جلسه

صوت پرسش و پاسخ این جلسه

زمان: شنبه ۳ مه  ٢٠١۴

متن پیشنهادی برای مطالعه:

نیچه و مسئلهٔ اخلاق – جلسه دوم

.

جلسه سوم درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق

فیلم سخنرانی این جلسه

صوت سخنرانی این جلسه

فیلم پرسش و پاسخ این جلسه

صوت پرسش و پاسخ این جلسه

زمان: شنبه ۱۰ مه  ٢٠١۴

متن پیشنهادی برای مطالعه:

نیچه و مسئلهٔ اخلاق – جلسه سوم

.

جلسه چهارم درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق  به زودی

.

جلسه پنجم درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق به زودی

.

جلسه ششم درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق به زودی

.

جلسه هفتم درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق به زودی

.

جلسه هشتم درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق به زودی

.

جلسه نهم درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق به زودی

.

جلسه دهم درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق به زودی

.

جلسه یازدهم درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق به زودی

.

جلسه دوازدهم درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق به زودی

.

* صوت سایر جلسات به صورت هفتگی اضافه خواهد شد.

.


.

درس‌گفتار نیچه و مسأله ی اخلاق از رامین جهانبگلو (انجمن فلسفی آگورا)

منبع : سایت انجمن فلسفی آگورا

.


.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *