معنای متن، پژوهشی در علوم قرآن، نصرحامد ابوزید، ترجمه مرتضی کریمی‌نیا

معنای متن، پژوهشی در علوم قرآن، نصرحامد ابوزید، ترجمه مرتضی کریمی‌نیا

نصر حامد ابوزید (۱۹۴۳-۲۰۱۰) را می توان یکی از جنجالی ترین روشنفکران جهان معاصر عرب نامید. نوشته های او منجر به اخراجش از سمت استادی زبان و ادبیات عرب از دانشگاه قاهره و در نهایت تکفیر او و حکم ارتدادش شد. پس از مشکلات ایجاد شده برای او در مصر او به لیدن هلند رفت […]