درس‌گفتارهای عدالت، مایکل سندل ، دانشگاه هاروارد با زیرنویس فارسی

درس‌گفتارهای عدالت، مایکل سندل ، دانشگاه هاروارد با زیرنویس فارسی

درس‌گفتارهای عدالت همراه با مایکل سندل Justice with Michael Sandel

هنر از دست رفته ی مباحثه‌ی دموکراتیک، مایکل سندل (زیرنویس فارسی)

هنر از دست رفته ی مباحثه‌ی دموکراتیک، مایکل سندل (زیرنویس فارسی)

مایکل سندل می گوید دموکراسی با گفتگوی مدنی رشد می‌کند— ولی خجالت‌آور است که ما به آن ممارست نداریم. او با همراهی شرکت کنندگان کنفرانس تد مرور جالبی دارد بر پرونده‌ی اخیر دادگاه عالی آمریکا (بین فدراسیون گلف حرفه‌ای آمریکا و آقای مارتین) که نتیجه‌ی اون مولفه مهمی در خصوص عدالت رو آشکار می کنه.