درس‎گفتارهای «چاره اندیشی برای اضطراب» از مصطفی ملکیان

درس‎گفتار «چاره اندیشی برای اضطراب» از مصطفی ملکیان

درس‌گفتار چاره اندیشی برای اضطراب [1] مصطفی ملکیان-ونکوور کانادا تابستان 1398

شرح یک زندگی فکری: گفت‌وگو ماهنامه اندیشه‌پویا با مصطفی ملکیان

شرح یک زندگی فکری: گفت‌وگو با مصطفی ملکیان

شرح یک زندگی فکری: گفت‌وگو با مصطفی ملکیان گفتگوکنندگان: رضا خجسته رحیمی و جواد حیدری اندیشه‌پویا . شماره 59 . خرداد و تیر 98 شما در سال 1335 در شهرضا بدنیا آمدید، در خانواده‌ای مذهبی؛ و چنانکه می‌دانیم پدرتان، عبدالرحیم ملکیان معروف به ناصح قمشه‌ای، از روحانیون شناخته‌شده شهر بودند. در ابتدا کمی از پدر […]

سخنرانی «رهایى از بنیادگرایی دينى» از مصطفی ملکیان

سخنرانی رهایى از بنيادگرایى دينى از مصطفی ملکیان

شکی نیست که الان اگر سخن از بنیادگرایی دینی گفته می شود در این جلسه و احیانا جلسات مشابه مراد بنیاد گرایی اسلامی است. اگرچه بنیادگرایی های غیر اسلامی هم داریم مثل بنیاد گرایی یهودی که الان در جهان هست و همچنین بیناد گرایی مسیحی ، هندویی و حتی بودایی هم وجود دارد، به هر […]

آدرس کانال تلگرامی مصطفی ملکیان

آدرس کانال تلگرامی مصطفی ملکیان

آدرس کانال تلگرامی مصطفی ملکیان معرفی کانال تلگرام دیگر اندیشمندان ایرانی

سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان رزق

سخنرانی مصطفی ملکیان با عنوان رزق

در ادبیات دینی مان وقتی بحث رزق می شود می گویند متاعی که تو از مالت داری؛ متاع یعنی بهره، مالت رزقت نیست، بهره ای که از مالت می بری رزقت است و اگر از مالت همین  جفت کفش را بهره می بری بقیه اش در واقع رزق تو نیست، تو فقط مالکشان هستی. مالکشان بودن […]