نوشتار امیر مازیار با عنوان «سیره زریاب و تاریخ شهیدی»

نوشتار امیر مازیار با عنوان «سیره زریاب و تاریخ شهیدی»

سیره زریاب و تاریخ شهیدی امیر مازیار  از بحثهای نیکویی که طرح مساله‌ی «دین و قدرت» برانگیخته است توجه به سیره‌نگاری پیامبر و تاریخ صدر اسلام است. متاسفانه اسلام‌پژوهی ما، هم در شکل سنتی آن و هم در جریان‌های نواندیشانه، توجهی جدی به تاریخ صدر اسلام نداشته‌ است با اینکه این مسأله برای هر نوع […]

نوشتار حنیف‌رضا جابری‌پور با عنوان «در ستایشِ کمک‌خواستن»

نوشتار حنیف‌رضا جابری‌پور با عنوان «در ستایشِ کمک‌خواستن»

در ستایشِ کمک‌خواستن حنیف‌رضا جابری‌پور (مشاورِ ارشد «بنیادِ کودکِ استرالیا» و دانشجوی دکتریِ در دانشکده‌ی آموزش در دانشگاه موناش، ملبورن، استرالیا)   کمک‌گرفتن به مثابه‌ی احساسِ ضعف کمک‌گرفتن برای من کار سختی است. برایم آسان نیست که برای انجام یک کار یا در مورد شرایطی که در آن قرار دارم از کسی کمک بخواهم. حتی […]

حنیف‌رضا جابری‌پور؛ داغ‌های تازه‌شده و ترومای (روان‌زخم) میان‌نسلی را بشنویم

حنیف‌رضا جابری‌پور؛ داغ‌های تازه‌شده و ترومای (روان‌زخم) میان‌نسلی را بشنویم

داغ‌های تازه‌شده و ترومای (روان‌زخم) میان‌نسلی را بشنویم. نویسنده: حنیف‌رضا جابری‌پور (مشاورِ ارشد «بنیادِ کودکِ استرالیا» و دانشجوی دکتریِ در دانشکده‌ی آموزش در دانشگاه موناش، ملبورن، استرالیا)   درخواست می‌کنم این نوشته را یا نخوانید، یا تا انتها بخوانید. حوادث تلخ روزهای گذشته که دنیا را تکان داد، دل‌های ایرانیان زیادی را هم به شکل‌های […]

ارتباط ذهن و بدن چگونه است؟

 آنچه پيش روی شماست، تلاشی است از سيد زهير ميرکريمی برای ترجمه‌ی يادداشتی از زبان انگليسی به فارسی درباره‌ی «ارتباط ذهن و بدن» و «هويت شخصی» نوشته‌ی نيکولاس جولی[۱]، استاد فلسفه در دانشگاه کاليفرنيا. اين ترجمه پيشتر در سايت دين‌آنلاين نيز منتشر شده است.

معرفیِ کارگاه ترجمه ی سايت فرهنگیِ صدانت

معرفیِ کارگاه ترجمه ی سايتِ فرهنگیِ صدانت

کارگاه ترجمه ی سايتِ فرهنگیِ صدانت با هدف رشد کيفی و کمّی مترجمان و ترجمه‌های متون حوزه‌های علوم انسانی بنانهاده شده است. برای دست‌يابی به اين هدف، کارگاه ترجمه فعاليت‌های خود را معطوف به زمينه‌های زير خواهد کرد: 1 – نقد: بررسی و نقد ترجمه‌های موجود از متون علوم انسانی با تکيه بر جنبه‌های آموزشی […]

معرفی کتاب فرمان خداوند

نظريه‌ی فرمان الهی

 نمای کلی: کتابِ «فرمانِ خداوند»[1] نوشته‌ی «جان هِر»[2]، همان‌گونه که از نام آن برمی‌آيد، در پیِ دفاع از نظريه‌ی «فرمانِ الهی» است: نظريه‌ای که در آن آنچه که چيزی را تبديل به يک الزامِ اخلاقی می‌کند آن است که خداوند بر آن امر کرده باشد؛ و آنچه که چيزی را يک ناشايستِ اخلاقی می‌سازد آن […]

جدول گونه‌شناسیِ خداباوری و خداناباوری، محمود عبائی

گونه‌شناسیِ خداباوری و خداناباوری ، محمود عبائی

خداباوری و خداناباوری هر يک در درون خود گونه‌های متنوعی دارند. محمود عبائی مهمترين و شناخته‌شده‌ترين گونه‌های خداباوری را در جدولی با توجه به ويژگی‌ها و سيمای خدا، آموزه‌های بنيادی، چهره‌های تأثيرگذار، و هژمونی آن‌ها به نمايش درآورده است. همچنين گونه‌های خداناباوری در جدولی مشابه با ذکر مشخصات اصلی، نظريات بنيادی، چهره‌های تأثيرگذار، و ادبيات محوری آن‌ها آمده است.