مجموعه مقالات، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مکتوب محمد ضیمران

مجموعه مقالات و مصاحبه‌های مکتوب محمد ضمیران

مجموعه پیش‌رو مجموعه مقالات، سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های مکتوب محمد ضیمران است که عموما توسط شاگردان و علاقه‌مندان ایشان به صورت متن پیاده شده. در ادامه می‌توانید فایل‌های PDF آنها را دانلود کنید.

.


.

اسطوره برخورد هنرمندانه و خلاقانه بشر باهستی:

گفتگوی علیرضا حسن زاده با محمد ضیمران

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

امبرتو اکو و نشانه شناسی و نشانه‌شناسی:

محمدضیمران | کتاب ماه ادبیات و فلسفه | اسفند 83 و فروردین 84

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

درآمدی بر نشانه‌شناسی هنر

محمدضیمران – ۱۳۸۲ نشرقصه

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

انسان مدرن در بند نظارت فراگیر:

گفتگوی فردین علیخواه پژوهشگر (علوم اجتماعی) با محمد ضیمران

کتاب ماه علوم اجتماعی مهر و آبان 1379

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

بررسی اجمالی درون مایه آموزه ها و آثار لویناس:

کتاب ماه فلسفه شماره 15 آذرماه 1387

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

خنده بر خشونت هستی:

گفتگو با دکتر محمد ضیمران

۱۳۹۱/۱۲/۱۰

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

درآمدی بر شیوه‌های نقد هنری:

متن سمینار «درآمدی بر شیوه‌های نقد هنری» محمد ضیمران

دانشگاه تهران | ۳۰ آذر ۱۳۹۵

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم | سرور سوم

.


.

روشنفکران ایرانی و هویت:

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

رویکردهای فلسفی در سینما:

منتشر شده در کتاب ماه، شمار نهم ۱۳۸۷

از سخنرانی محمد ضمیران در شهرکتاب مرکزی | شنبه 11/4/87

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

رهیافت پساساختارگرایی به هنر:

متن سخنرانی محمدضیمران در دانشگاه هنر | سال 1378

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

فلسفه زیبایی‌شناسی و کاربرد آن در تدریس هنر:

فصل‌نامه رشد آموزش هنر

تابستان 1393 – شماره 38 (8 صفحه – از 6 تا 13)

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

فلسفه طبیعت در جنبش روشنگری:

کتاب ماه هنر مرداد و شهریور 1384

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

فلسفه و ضربه چهارم:

فلسفه و ضربه چهارم منتشر شده در زیباشناخت

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

فلسفه یونان از نگاه گادامر:

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

آمیزش افق‌ها در گفتگو با محمد ضیمران پیرامون هرمنوتیک گادامر

.


.

فوکو و تاریخ جنون:

فوکو و تاریخ جنون, کتاب ماه ادبیات و فلسفه 1384

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

کانت و زیبایی‌شناسی مدرن:

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

کشاکش فلسفه قاره ای و فلسفه تحلیلی:

زیباشناخت شماره 17

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

گذر از زیباشناسی به گستره هنر و ادبیات:

 زیباشناخت شماره 16

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

مدرنیته ابتر در معماری تهران:

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

مفهوم زمان در اندیشه بشری:

گفتگو فاطمه شاهرودی با محمد ضیمران

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

میشل فوکو دانش و قدرت:

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

نقد هرمنوتیکی و بن فکنانه:

کتاب ماه ادبیات و فلسفه آذر ۱۳۸۱

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

نقد، نقدی بر موضوعیت ذهن بر پایه تحلیل ماهیت علم و تکنولوژی:

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

هنر مدرن و جنبش های تأثيرگذار بر آن:

نویسنده: پرناز گودرز پروری

استاد راهنما: دكتر محمد ضيمران

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

هنرمند واقعی باید پیامدهای فرهنگی و هنری هنرمندان قبل از خودش را بشناسد:

چیدمان / سال سوم / شماره هفتم1393/ گفتگوی محبوبه آزاد با محمد ضیمران

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

هوسرل و پدیدارشناسی:

گفتگو با دکتر محمد ضیمران

سال ۱۳۷۹

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

حسب حال هایدگر به مثابه فلسفه و ایدئولوژی

سخنرانی محمد ضیمران در سمینار «درآمدی بر شیوه‌های نقد هنری»

۳۰ آذر ماه ۱۳۹۵ |  تالار ایران دانشکدهٔ هنرهای تجسمی دانشگاه تهران

.


.

نیچه به چه کار ما می‌آید

.


.

رهیافتی دیگر به چیستی هنر:

دریافت فایل PDF از سرور اول | سرور دوم

.


.

پدیدارشناسی جلوه دیگری از نگاه لویناس

روز سه شنبه 1 مهر 86 در شهر کتاب مرکزی

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *