درس‌گفتارهای «حقیقت و روش اثر هانس-گئورگ گادامر» از امیر مازیار

درس‌گفتارهای امیر مازیار با عنوان «حقیقت و روش»

امیر مازیار: از چهارشنبه این هفته ( ۱۳ بهمن ،۲ فوریه) بحثی را درباره بخش نخست کتاب «حقیقت و روش» گادامر در کلاب‌هاوس «دیدگاه نو» آغاز خواهم کرد. «حقیقت و روش» احتمالا مبنایی‌ترین اثر در حوزه هرمنوتیک فلسفی است و گادامر شاخص‌ترین فیلسوف این حوزه. محور بحث گادامر در بخش نخست این کتاب «هنر و حقیقت» است. فشرده فلسفه هنر گادامر در این بخش آمده‌ اما در متن به بسی موضوعات دیگر نیز پرداخته شده‌است که اهمیت معرفت‌شناختی و تاریخی دارند. گادامر در این متن کل مسئله «روش شناخت» و «مفهوم حقیقت» در تاریخ مدرن را به چالش می‌کشد. این دوره ده جلسه خواهد بود.

.


.

به همت حلقه دیدگاه نو

فایل ترجمه انگلیسی کتاب حقیقت و روش گادامر

متن آلمانی حقیقت و روش در مجموعه آثار

.


.

جلسه اول

در جلسه نخست به اختصار نکاتی کلی درباره ۱.گادامر ۲. هرمنوتیک و هرمنوتیک فلسفی ۳. کتاب حقیقت و روش بیان کردم. درباره کتاب به بحث از الف. عنوان و مدعای کلی کتاب و ب. ساختار کلی کتاب پرداختم و سپس به اختصار ساختار بخش نخست کتاب را که موضوع این دوره است توضیح دادم.

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه دوم

جلسه دوم به بحث از ” مساله روش ” اختصاص دارد که گادامر کتاب را با آن می‌آغازد .در ذیل این عنوان آرای منتقدان علوم انسانی پوزیتیویستی در آلمان و در نیمه دوم قرن نوزدهم می‌آید و گادامر به آرای هلمهولتز، درویزن و دیلتای اشاره می‌کند. از نظر گادامر تلاش این منتقدان در جهت جدا ساختن علوم انسانی از علوم طبیعی تحت سیطره الگوی ” روش” و مفهوم ” علم” انجام می‌گرفت آن‌گونه که در علوم طبیعی پدیدآمده‌بود و از این جهت ایشان در تاسیس بنیادی مستقل برای علوم انسانی کامیاب نبودند.

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه سوم

۱۶ فوریه ۲۰۲۲

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه چهارم

۲۳ فوریه ۲۰۲۲

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

ادامه دارد…

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.