درس‌گفتارهای «حقیقت و روش اثر هانس-گئورگ گادامر» از امیر مازیار

درس‌گفتارهای امیر مازیار با عنوان «حقیقت و روش»

امیر مازیار: از چهارشنبه این هفته ( ۱۳ بهمن ،۲ فوریه) بحثی را درباره بخش نخست کتاب «حقیقت و روش» گادامر در کلاب‌هاوس «دیدگاه نو» آغاز خواهم کرد. «حقیقت و روش» احتمالا مبنایی‌ترین اثر در حوزه هرمنوتیک فلسفی است و گادامر شاخص‌ترین فیلسوف این حوزه. محور بحث گادامر در بخش نخست این کتاب «هنر و حقیقت» است. فشرده فلسفه هنر گادامر در این بخش آمده‌ اما در متن به بسی موضوعات دیگر نیز پرداخته شده‌است که اهمیت معرفت‌شناختی و تاریخی دارند. گادامر در این متن کل مسئله «روش شناخت» و «مفهوم حقیقت» در تاریخ مدرن را به چالش می‌کشد. این دوره ده جلسه خواهد بود.

.


.

به همت حلقه دیدگاه نو

فایل ترجمه انگلیسی کتاب حقیقت و روش گادامر

متن آلمانی حقیقت و روش در مجموعه آثار

.


.

جلسه اول

در جلسه نخست به اختصار نکاتی کلی درباره ۱.گادامر ۲. هرمنوتیک و هرمنوتیک فلسفی ۳. کتاب حقیقت و روش بیان کردم. درباره کتاب به بحث از الف. عنوان و مدعای کلی کتاب و ب. ساختار کلی کتاب پرداختم و سپس به اختصار ساختار بخش نخست کتاب را که موضوع این دوره است توضیح دادم.

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه دوم

جلسه دوم به بحث از ” مساله روش ” اختصاص دارد که گادامر کتاب را با آن می‌آغازد .در ذیل این عنوان آرای منتقدان علوم انسانی پوزیتیویستی در آلمان و در نیمه دوم قرن نوزدهم می‌آید و گادامر به آرای هلمهولتز، درویزن و دیلتای اشاره می‌کند. از نظر گادامر تلاش این منتقدان در جهت جدا ساختن علوم انسانی از علوم طبیعی تحت سیطره الگوی ” روش” و مفهوم ” علم” انجام می‌گرفت آن‌گونه که در علوم طبیعی پدیدآمده‌بود و از این جهت ایشان در تاسیس بنیادی مستقل برای علوم انسانی کامیاب نبودند.

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه سوم

موضوع این جلسه بخش ” مفاهیم راهبر اومانیستی ” است و در این نوبت به توضیح گادامر درباره دو مفهوم ” bildung ” و ” common sense ” ،به ویژه در آرای هردر و ویکو پرداخته شده‌است.

۱۶ فوریه ۲۰۲۲

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه چهارم

در این جلسه در ذیل بخش ” مفاهیم راهبر اومانیستی” به ادامه بحث درباره مفهوم ” حس مشترک” و دو مفهوم ” حکم ” و ” ذوق” پرداخته شده‌است.

۲۳ فوریه ۲۰۲۲

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه پنجم

موضوع این جلسه نقد گادامر بر زیبایی‌شناسی کانت است. گادامر رویکرد سوبژکتیو کانت به زیبایی را نقد می‌کند و نسبت برخی از مفاهیم کلیدی زیبایی‌شناسی کانت را ،مانند زیبایی آزاد و وابسته، ایدئال زیبایی ، علقه به زیبا و ذوق و نبوغ ، با رویکرد کلی کانت روشن می‌کند.

۲ مارس ۲۰۲۲

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه ششم

در این جلسه به ادامه بحث گادامر از روند سوبژکتیو شدن زیبایی‌شناسی پرداخته‌شده‌است و گسترش یافتن زیبایی‌شناسی مبتنی بر نبوغ بعد از کانت ، مفهوم تجربه‌زیسته ( erlebnis) و کاربرد آن در حوزه تاریخ‌نگاری و زیبایی‌شناسی ، و جایگاه سمبل و تمثیل ( allegory)در مقام نمونه‌ای نمایانگر غلبه تلقی استتیکی در این رویکرد توضیح داده‌شده‌است.

۹ ‌مارس ۲۰۲۲

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه هفتم

گادامر در فصل ” وجودشناسی اثر هنری” نحوه وجود “بازی” را راهنمای تبیین نحوه وجود اثر هنری می‌داند و آن را مقدمه اصلی‌اش در شرح نسبت هنر و حقیقت قرار می‌دهد. در این جلسه به ابعاد گوناگون نحوه وجود بازی از منظر گادامر پرداخته شده‌است.

۶ آوریل ۲۰۲۲

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه هشتم

نسبت ” محاکات” ( میمسیس) با اثر هنری و شان حقیقت‌نمایی هنر

۱۳ آوریل ۲۰۲۲

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه نهم (پایانی)

زمانمندی امر زیبا

۲۰ آوریل ۲۰۲۲

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.


.

2 نظر برای “درس‌گفتارهای «حقیقت و روش اثر هانس-گئورگ گادامر» از امیر مازیار

  1. با درود بسیار عالی و ممنون از آقای دکتر مازیار چندین بار هر درس رو گوش کردم حقیقتا برای رشته اینجانب یعنی حقوق دیدگاهی جدید پدید اورندند

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *