نظریه خداباوری گشوده چه می‌گوید؟

نظریه خداباوری گشوده چه می‌گوید؟

مسئله شر از دیرباز مشکل مهمی در مقابل وجود خدای قادر مطلق، عالم مطلق و خیرخواه محض بوده است. صورت کلاسیک مسئله شر چنین است: الف- خداوند قادر مطلق، عالم مطلق و خیرخواه محض وجود دارد. ب- قادر مطلق، قدرت جلوگیری از شر را دارد. پ- عالم مطلق، به وجود شر آگاه است و می […]

Open theism یا خداباوری باز چيست؟

Open theism یا خداباوری باز چيست؟

این نوشتارِ موجز می­كوشد، یكی از مواضعِ دینی كه به نوبه خود موجب بروز بحثها و ارائه راهكارهایی خاص در باب علم مطلق الهی شده، معرفی نماید. همچنان كه از عنوان مقاله برمی­آید، آن موضع دینی كه در خلال این نوشته، مورد بررسی قرار گرفته، موضع خداباوری باز/open theism است. بقول بروس ئی وِیر –از […]