چگونه متخصص شدن می‎تواند ذهن را مسدود کند

چگونه متخصص شدن می‎تواند ذهن را مسدود کند

شما در چه رشته‎ای تخصص دارید؟ به موجب مطالعات جدید، دانش عمیق شما در یک رشته بخصوص، خواه در سیاست باشد یا شیمی ‎و یا در نواختن یک آلت موسیقی، با یک نقطه ضعف بزرگ همراه است. پژوهش‎های انجام شده توسط دانشگاه لویولا در شیکاگو حاکیست که زبده بودن در یک رشته می‎تواند ذهن شخص […]