مقاله إدريس جنداري با عنوان «چرخش از اسلام سیاسی به پسا اسلام‌‌گرایی سیاسی»

مقاله إدريس جنداري با عنوان «چرخش از اسلام سیاسی به پسا اسلام‌‌گرایی سیاسی»

چرخش از «اسلام سیاسی» به «پسا اسلام‌ گرایی سیاسی» إدريس جنداري برگردان: یاسین عبدی منتشر شده در مجلهء ذوات، مؤسسه‌ء مؤمنون بلا حدود، شماره‌ی 19، 2015 در تاریخ معاصر عرب، بوجود روندی با نام «نوانديشی اسلامی» قائل‌اند که واجد دو بخش است:    – بخش اصلاح گرائی اسلامی – سياسی    – بخش پسا اسلام […]