معرفی کتاب فرمان خداوند

نظريه‌ی فرمان الهی

 نمای کلی: کتابِ «فرمانِ خداوند»[۱] نوشته‌ی «جان هِر»[۲]، همان‌گونه که از نام آن برمی‌آید، در پیِ دفاع از نظریه‌ی «فرمانِ الهی» است: نظریه‌ای که در آن آنچه که چیزی را تبدیل به یک الزامِ اخلاقی می‌کند آن است که خداوند بر آن امر کرده باشد؛ و آنچه که چیزی را یک ناشایستِ اخلاقی می‌سازد آن […]