مقاله مریم قیدر با عنوان «نگرشی جدید به روایات جمع و تدوین قرآن»

مقاله مريم قيدر با عنوان «نگرشی جدید به روایات جمع و تدوین قرآن»

نگرشی جدید به روایات جمع و تدوین قرآن مروری بر مقاله هارالد موتسکی مریم قیدر هارالد موتسکی معتقد است نگاه متفاوت مسلمانان و غیرمسلمانان به قرآن در رویکردشان مؤثر بوده است. به گفتۀ او، مسلمانان به قرآن به‌مثابۀ منبعی برای تعالیم دینی، اخلاقی، فقهی و کلامی نگریسته‌اند و این در حالی‌ است که نگرش محققان […]

نگاهی به کتاب «زبان قرآن، تفسیر قرآن»، ترجمه مرتضی کریمی‌نیا

نگاهی به کتاب «زبان قرآن، تفسیر قرآن»، ترجمه مرتضی کریمی‌نیا

نگاهی به کتاب «زبان قرآن، تفسیر قرآن»، ترجمه مرتضی کریمی‌نیا ایمان تاجی قرآن کتابی است که به اعتقاد عموم مسلمانان حاصل وحی خداوند به پیامبر خود، حضرت محمد (ص) است. طی قرون متمادی این متن، مورد تحلیل و تفسیر بسیاری از عالمان قرار گرفته است. اما در صد سال اخیر که علوم به سرعت زیادی […]