نوام چامسكی : بحران عميق‌تر از آن است كه فكر می‌كنيم

نوام چامسكی : بحران عميق‌تر از آن است كه فكر می‌كنيم

خطر بحران تغییرات آب و هوایی امروز به بحثی جدی در جامعه جهانی تبدیل شده است. به همین خاطر است كه برای بحث در مورد ساز و كار مهار آن نشست‌ها و همایش‌های بین‌المللی متعددی برگزار می‌شود اما ظاهرا تاكنون هنوز خروجی مشخصی از آنها استنباط نشده است. نوام چامسكی ، فیلسوف، زبان‌شناس و نظریه‌پرداز […]