گفت‌وگو نایجل واربرتن با پیتر سینگر در باب حیوانات

گفت‌وگو نايجل واربرتن با پيتر سينگر در باب حيوانات

دیوید ادموندز:‌ کتاب آزادی حیوانات در سال ۱۹۷۵ میلادی منتشر شد. در نگاه به گذشته، این کتاب اثر فلسفی مهمی است که باعث ظهور جنبش پاسداری از حقوق حیوانات، به معنای مدرن آن، شد. البته نویسنده‌ کتاب به طور مستقیم از حقوق [حیوانات] سخن نمی‌گفت، بلکه او، در مقام یک فایده‌گرا، از بیشینه کردن منافع […]