سخنرانی میرمحمد ولی مجد تیموری «دکتر مجد» با عنوان بحران هویت جنسی

سخنرانی میرمحمد ولی مجد تیموری «دکتر مجد» با عنوان بحران هویت جنسی

سخنرانی دکتر مجد درباره بحران هویت جنسی ، نقش ژنتیک و محیط خانه و خانواده و رفتار والدین با فرزندان در شکل گیری هویت، رنگ های مناسب برای دخترها و پسرها، سن آموزش رفتارهای جنسی، اختلال هویت در بیماری های مختلف زمینه تمایلات همجنس گرایی، الگوهای رفتاری والدین برای فرزندان، شناخت هویت جنسی و استحکام […]