مبانی نظری حقوق انسانی

مبانی نظری حقوق انسانی، نوشتاری از متین عابدیان

حقوق بشر (HUMAN RIGHTS) جایگاهی سترگ در سیر تاریخی اندیشهآدمی دارد. به جرات می توان ادعا کرد که هیچ گونه متنی در دوره معاصر، تا بدین اندازه حول پایبندی به خود، همگرایی و اجماع ایجاد نکرده و کمتر لوحی را می توان یافت کهبرای حفاظت از معشوقه صلح بشری، اصولی چنین ساده، روشن، صریح و […]

تئوری جنگ عادلانه

تئوری جنگ عادلانه ، نوشتاری از متین عابدیان

جنگ کشتارگاه کسانی است که همدیگر را نمی‌شناسند، به نفع کسانی است که یکدیگر را می‌شناسند ولی همدیگر را نمی‌کشند. ——————————————————————– در طول تاریخ بشری، جنگ، وسیع ترین راهِ تحمیلِ “آنچه مطلوب است” توسط گروهی از انسانهای دارای آرمان های والا، به انسان های دیگر بوده است. گوشه ای از خاک این کره ی پهناور […]

آزادی و بیقراری

نوشتاری از متین عابدیان با مضوع آزادی بیان

بشری که امروز، اینجا و اکنون، بر قله ی تاریخ ایستاده، بیش از هر زمان دیگری دغدغه ی آزادی دارد، حتی اگر در راستای خواهش خود، اقدامات عملی متناسبی نداشته باشد! او طالب آزادی بیان است، حتی اگر چیز زیادی برای بیان نداشته باشد، و طالب آزادی های اجتماعی است، هرچند سبک زندگی او، ماقبل […]