سلسله نشست‌های «بحران محیط زیست: سرمایه داری یا سوسیالیسم ؟!»

بحران محیط زیست: سرمایه داری یا سوسیالیسم ؟!

شهرام اتفاق: در آخرین روز اردیبهشت ۱۳۹۹، به کوشش «خبرگزاری مستقل زیست آنلاین»، فرصتی فراهم شد که گفتگویی با محمدرضا جعفری با عنوان «بحران محیط زیست: سرمایه داری یا سوسیالیسم ؟!» داشته باشیم و میزبان ما در این نشست مجازی، محمد ابراهیم رئیسی عزیز بود که با درایت همیشگی خودش، فرآیند گفتگو را به آرامی […]

گفتگو حسین دهباشی با سید محمد بهشتی در برنامه خشت خام

گفتگو حسین دهباشی با سید محمد بهشتی در برنامه خشت خام

قسمت ششم برنامه خشت خام و گفتگو حسین دهباشی با سید محمد بهشتی در برنامه خشت خام

مقاله مهندسی ایرانی از سید محمد بهشتی

مهندسی و هویت در ایران

« … در نظام آموزش ما حتی در بهترین حالت مرتبه علم و فن آورى آموزش داده می شود. اما به مرتبه مهندسی و اندازه ها توجه نمی شود. نه فقط در رشته ساختمان، بلکه در تمام رشته ها، آن هم در سرزمینی مثل ایران که اقلیم و طبیعتی بسیار بسیار متنوع و فرهنگی گونه […]