سخنرانی «رهایى از بنیادگرایی دینى» از مصطفی ملکیان

سخنرانی رهایى از بنيادگرایى دينى از مصطفی ملکیان

شکی نیست که الان اگر سخن از بنیادگرایی دینی گفته می شود در این جلسه و احیانا جلسات مشابه مراد بنیاد گرایی اسلامی است. اگرچه بنیادگرایی های غیر اسلامی هم داریم مثل بنیاد گرایی یهودی که الان در جهان هست و همچنین بیناد گرایی مسیحی ، هندویی و حتی بودایی هم وجود دارد، به هر […]