گر تو قرآن بدین نمط خوانی… (۲)

نگاهی به آثار عبدالحسین خسروپناه در فلسفه‌ی دین و کلام جدید

گر تو قرآن بدین نمط خوانی… (۲) نگاهی به آثار عبدالحسین خسروپناه در فلسفه‌ی دین و کلام جدید امیرحسین خداپرست[۱] توضیح: این بخش دوم مقاله‌ای است که صدانت بخش نخست آن را در روز ۱۶ فروردین‌ماه منتشر کرد. مطابق توضیحی که در ابتدای آن بخش آمد، قسمتی از این مقاله پیش‌تر با عنوان «”انتحال” را […]