سخنرانی دکتر رسول رکنی زاده با عنوان «حکمت و ریاضی»

سخنرانی دکتر رسول رکنی زاده با عنوان «حکمت و ریاضی»

در سال های اخیر توسط بعضی متفکران موضوع “حکمت پژوهی” در مقابل “دانش پژوهی” مطرح شده است. این روش را در مورد یکی از فاخرترین دستاورد های بشری یعنی ریاضی مورد تحلیل قرار میدهیم. در این سخنرانی به پرسش ها در این رابطه پرداخت میشود: – آیا ریاضی از جنس معرفت های دیگر بشری نظیر […]

سخنرانی دکتر موسی اکرمی با موضوع فیزیک و متافیزیک به همراه پرسش و پاسخ

صوت سخنرانی دکتر موسی اکرمی با موضوع فیزیک و متافیزیک

محور های گفتگو: ۱- ارتباط فیزیک و متافیزیک چیست؟ ۲- آیا قواعد فلسفی همچون علیت مورد پذیرش مکانیک کوانتومیست؟ ۳- فیزیک نوین چه تغییری در شناخت ما نسبت به خدا ایجاد میکند؟ ۴- نقش فیزیک و متافیزیک در فهم و تبیین حقایق دینی چیست؟