مقاله هانا آرنت با عنوان «دين و روشنفکران»

مقاله هانا آرنت با عنوان «دين و روشنفکران»

دين و روشنفکران[1] نویسنده: هانا آرنت مترجم: محمد سعید حنایی کاشانی [ماهنامه‌ی پارتيزان ريويو، در ۱۹۵۰، از تعدادی از متفکران و نويسندگان برجسته، علاوه بر آرنت، شامل و. ه‍. اودن، جان ديويی، رابرت گريوز، ماريان مور، آ. ج. اير، سيدنی هوک، آلفرد کازين، فيليپ راهو، آلن تيت، پل تيليش، رابرت گورهام ديويس، ژاک ماريتن، ويليام […]