شبکه اجتماعی توییتر زیرذره‌بین

شبکه اجتماعی توییتر زیرذره‌بین

شبکه اجتماعی توییتر زیرذره‌بین[۱] نویسندگان مقاله در پاورقی مترجم: شهربانو پهلوان مترجم: مقاله «شبکه اجتماعی توییتر زیرذره‌بین» که یک پژوهش دانشگاهی در دسامبر سال ۲۰۰۸ است؛ از آن جهت مورد توجه است که نشان می‌دهد چگونه شبکه های اجتماعی در پیگیری موضوعات اجتماعی می‌تواند دارای به اصطلاح “حباب” باشند. در دنیای واقعی یا فیزیکی تعداد […]