معرفی کتاب ساختار و تأویل متن ، اثر بابک احمدی

معرفی کتاب ساختار و تأویل متن ، اثر بابک احمدی

ساختار و تأویل متن عنوان کتابی بود که دقیقا در آستانه دهه‌٧٠ خورشیدی منتشر شد؛ نوشته‌ای از بابک احمدی که در آن مفاهیم و مضامینی نو یک جا و در قالب یک کتاب به زبان فارسی معرفی می‌شد: هرمنوتیک، فرمالیسم روسی، شالوده‌شکنی و… در این کتاب پیشگویانه اسم‌هایی آمد که در عرض سال‌های بعد به […]