تأمّلی دربارهٔ «انفعال» و «انقلاب» و نسبت آنها با «تفرّد» و «تفکّر»

تأمّلی دربارهٔ «انفعال» و «انقلاب» و نسبت آنها با «تفرّد» و «تفکّر»

امانوئل کانت، فیلسوف بزرگ آلمانی عصر روشنگری اروپا، «روشنگری» را عبارت از «برون‌رفت آدمی از وضعیتِ صغارت به تقصیر خویش» می‌داند. بدین معنا، «روشنگری» توانایی دستیابی به بلوغ فکری و فرهنگی است.

دفاع از شورش

دفاع از شورش

مرتضی مردیها : سابقۀ بحث در مورد فایده‌مندی یا بی‌خاصیتی اصلاح‌گرایی در سیاست ایران به اندازۀ عمر خود اصلاح‌گرایی است. باری، در این هفته‌های پس از تظاهرات دی‌ماه با توجه به مواضع تاحدی نامنتظر خود اصلاح‌طلبان و ورود برخی شخصیت‌های غیرسیاسی مخالف (از جمله آقای مخملباف و آقای سروش) در احتجاج بر سر فایده‌مندی یا […]

انقلاب‌ها: پیامدهای برنامه‌ریزی‌نشده‌ی کنش‌های برنامه‌ریزی‌شده

چندی پیش یادداشتی با عنوان “«انقلاب به‌مثابه‌ی رخ‌داد: درنگی در پرسش از «دست‌آوردهای انقلاب»” نوشتم. شماری از دوستان نقدها و نظرهای خود را از سر لطف درباره‌ی آن نوشته برایم فرستادند. از جمله آقای دکتر سیدعلی میرموسوی، رئیس دانشکده‌ی علوم سیاسی دانشگاه مفید، پرسش‌هایی نقادانه را مطرح کردند که زمینه‌ای شد برای تشریح بیشتر آن‌چه […]

انقلاب به‌مثابه‌ی رخ‌داد: درنگی در پرسش از «دست‌آوردهای انقلاب»

انقلاب به‌مثابه‌ی رخ‌داد: درنگی در پرسش از «دست‌آوردهای انقلاب»

همان‌طور که درباره‌ی دست‌آورد‌های یک زلزله نمی‌شود سخن معناداری گفت، از دست‌آوردهای «انقلاب» دست‌کم به‌معنای کلاسیک آن، هم نمی‌شود سراغ گرفت. انقلاب‌های علمی هم حکم‌شان همین است. انقلاب‌های سیاسی، درست مثل انقلاب‌های علمی، نه قابل برنامه‌ریزی و پیش‌بینی اند و نه قابل مهار و پیش‌گیری.