در دفاع از روشنی و روشن‌زبانی

در دفاع از روشنی و روشن‌زبانی

گفتار تحلیلی-قاره‌ای در وضعیتِ این‌ روزهای فلسفه در ایران کنایه‌زدنی می‌نماید، در وضعیتی که اصلِ کارِ فلسفی مورد بدگمانیِ حاکمانِ جامعه است و تصمیم‌گیران آشکارا به شیوه‌های گوناگون کمر به حذف رشته‌ی دانشگاهی فلسفه زده‌اند. با این روی، این امیدواری هم هست که شاید از رهگذرِ این بحث، برخی پرسمان‌های  نهاد فلسفه در ایران آشکارتر […]

ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﯿﻮﮔﯽ ﺑﺎ اسلاوی ژیژک

ﮔﻔﺘﮕﻮی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﯿﻮﮔﯽ ﺑﺎ اسلاوی ژیژک

گفتگو برنامه «جیوگی» صداوسیما با اسلاوی ژیژک ، فیلسوف ، نظریه‌پرداز و جامعه‌شناس نامدار اسلونیایی. موضوع گفتگو با اسلاوی ژیژک در این برنامه، «بحران‌های جهانی» است. سه بحران اصلی از منظر او در این گفتگو، بحران محیط زیست، بحران مهاجرت و بحران مغزهای دیجیتال است. همچنین ژیژک در این برنامه به مصائب نظام سرمایه‌داری و […]