بررسی ترجمه‌ی دو «انقلاب علمی»

بررسی ترجمه‌ی دو «انقلاب علمی»

بررسی ترجمه‌ی دو «انقلاب علمیِ» یاسر خوشنویس (۱) انقلاب‌های علمی، تامس نیکلز، انتشارات ققنوس (۱۳۹۵) (۲) انقلاب علمی، استیون شِیپن، نشر کرگدن (۱۳۹۶) نویسسنده نقد: سعید علیپور (دانشجوی دکتری مطالعات علم) این مقاله شامل دو بخش کلی است: بخش اول مربوط به بررسی کتاب اول است و بخش دوم مربوط به بررسی کتاب دوم. نکته‌ی […]