دانلود کتاب تاریخ فلسفه غرب مصطفی ملکیان + کتاب صوتی

دانلود کتاب تاریخ فلسفه غرب مصطفی ملکیان + کتاب صوتی

كتاب تاريخ فلسفه غرب ، مجموعه درس هاى استاد مصطفى ملكيان است كه در جمع دانش پژوهان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سالهاى بين ،1369 تا اواخر سال 1373القاء شده است. در اين سير تاريخ فلسفه كه از تالس شروع مى شود و به فيلسوفان تحليل زبانى خاتمه مى يابد، از دو مكتب پراگماتيسم امريكايى و […]

معنویت از نگاه قرآن در گفتگو با دکتر ابوالقاسم فنایی

گفتگو ماهنامه حکمت و معرفت با دکتر ابوالقاسم فنایی

گفتگو ماهنامه حکمت و معرفت با دکتر ابوالقاسم فنایی عنوان: معنویت از نگاه قرآن سال 1393،شماره 2، صفحه 9-13