دانلود کتاب تاریخ فلسفه غرب مصطفی ملکیان + کتاب صوتی

دانلود کتاب تاریخ فلسفه غرب مصطفی ملکیان + کتاب صوتی

کتاب تاریخ فلسفه غرب ، مجموعه درس هاى استاد مصطفى ملکیان است که در جمع دانش پژوهان پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در سالهاى بین ،۱۳۶۹ تا اواخر سال ۱۳۷۳القاء شده است. در این سیر تاریخ فلسفه که از تالس شروع مى شود و به فیلسوفان تحلیل زبانى خاتمه مى یابد، از دو مکتب پراگماتیسم امریکایى و ایده آلیسم خام آلمانى سخنى به میان نیامده است. همچنین به دلیل ضیق وقت به دو مکتب فلسفه قرون وسطاى مسیحى و فلسفه معاصر آنچنان که باید و شاید پرداخته نشده است. از سوى دیگر پاره اى از مباحث معرفت شناسى، فلسفه اخلاق، فلسفه علم، مباحث جدید کلامى و فلسفه دین به مناسبت بحثها، مورد توجه قرار گرفته اند بیان روشن، رسا و گویاى نوشتار در کنار دقت، اتقان و عمق تفهیم مفاهیم فلسفى غرب امتیاز دیگر این مجموعه است که زمینه را براى فهم بهتر فلسفه غرب براى آشنایان با فلسفه اسلامى فراهم مى آورد.
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه بر خود لازم میداند از آقاى محمدعلى حاجى ده آبادى که پیاده کردن نوارها و تدوین اولیه را انجام دادند و آقاى سعید عدالت نژاد که ویرایش و تدوین نهایى مجموعه را به عهده گرفته اند سپاسگزارى نماید. از رزانگان حوزه و دانشگاه امید مى رود که با انتقادات و پیشنهادهاى خود زمینه غناى هر چه بیشتر این مجموعه را فراهم سازند.

دانلود کتاب تاریخ فلسفه غرب مصطفی ملکیان در ۴ جلد:

تاریخ فلسفه غرب – جلد ۱

تاریخ فلسفه غرب – جلد ۲

تاریخ فلسفه غرب – جلد ۳

 تاریخ فلسفه غرب – جلد ۴

.


.

کتاب صوتی تاریخ فلسفه غرب مصطفی ملکیان در ۴ فایل زیپ:

تاریخ فلسفه غرب – فایل ۱

تاریخ فلسفه غرب – فایل ۲

تاریخ فلسفه غرب – فایل ۳

تاریخ فلسفه غرب – فایل ۴

.


.

معرفى چند کتاب تاریخ فلسفه غرب به زبان فارسى:

معرفّى اهم کتبى که در باب تاریخ فلسفه غرب به زبان فارسى قابل مراجعه است:

۱- تاریخ فلسفه; نوشته فردریک کاپلستون

کاپلستون یکى از روحانیون طراز اول مسیحى و وابسته به فرقه یسوعیان ها است. کتاب وى، به لحاظ ویژگیهایى که دارد، بسیار معتبر و مورد توجه بسیارى از محققان و دانشپژوهان فلسفه است و در دانشگاههاى فراوانى تدریس مى شود. این ویژگیها عبارتند از  :۱ـ مفصل بودن; ۲ـ جامع بودن; به گونه اى که حتّى به فیلسوفان طراز سوم نیز پرداخته است; ۳ـ امانت در مقام نقل و تصویر آراى دیگران، تا آنجا که در توان او بوده است، سخنان فلاسفه را امینانه و بى کم و کاست نقل کرده است و در تبیین اقوال، نظر کسى را قویتر یا ضعیفتر از آنچه هست، نشان نداده است;  ۴ـ قوت

نقد: کتاب کاپلستون صرف نقل آرا نیست بلکه وى در مقام نقادى از آراى فیلسوفان نیز برآمده و این نقادى را با قوت به انجام رسانده است;  ۵ـ در نظر گرفتن ارتباط فیلسوفان با یکدیگر; فلسفه در واقع یک روند است نه مجموعه اى از قطعات پراکنده، و نمى توان فلاسفه یا نظامهاى فلسفى را جدا جدا لحاظ کرد; لذا کاپلستون در عین حال که آراى فلاسفه را یک به یک باز گفته است، ارتباط فلسفه را نیز در نظر داشته و تأثیر و تأثّر اشخاص را به خوبى خاطر نشان کرده است.

بر کاپلستون دو اشکال کرده اند:

یکى اینکه گفته اند کاپلستون کشیش بوده است و کشیشان و روحانیان، معلّمان خوبى نیستند، زیرا همه وقت از سرِ تعصب سخن مى گویند، از این رو کتاب کاپلستون چنانکه باید و شاید، اعتبار ندارد. با رجوع به کتاب مى بینیم که این انتقاد بسیار نامنصفانه است.

اشکال دوم این است که کاپلستون از کسانى است که به فلسفه جاودانه قائلند.

اصطلاح فلسفه جاودانه لااقل از قرن دوازدهم میلادى بدین سو در فلسفه غرب وجود داشته است. معتقدان این فلسفه مى گویند: در جهان یک نظام یا جریان فلسفى با اصول ثابت و لایتغیر هست که تا ابدالآباد پایدار مى ماند و تبدلات وتغیرات فلسفه تنها به شاخه هاى بسیار فرعى آن باز مى گردد; اصول این نظام، دست ناخورده باقى خواهد ماند و هر مسأله و مشکل فلسفى را مى توان با رجوع به این اصول حلّ و فصل کرد.

نخستین کسى که بر این سخن تصریح کرد، توماس آکوئینى بود که از فلاسفه طراز اول غرب  است. ولى امروزه در غرب بیشتر اعتقاد بر این است که چنین نظام فلسفى برترى، که بتواند بر همه نظامهاى دیگر غلبه کند، وجود ندارد و فلسفه هاباید به این امر قانع باشند که در کنار یکدیگر زیست کنند. کاپلستون به فلسفه جاودانه باور دارد، از این رو به همان فلسفه قرون وسطى ـ که از افلاطون و ارسطو مایه گرفته است ـ اعتقاد مى ورزد. لذا بر او اشکال کرده اند که وى تا آنجا سخن دیگران را مى پذیرد که با اصول فلسفه جاودانه سر تعارض و ستیز نداشته باشد، وگرنه، در مورد آراء مخالف از او بیم بى انصافى مى رود. این اشکال چندان بى قوت نیست، اما در مجموع، کتاب کاپلستون بهترین کتاب در تاریخ فلسفه غرب است.

تاریخ فلسفه کاپلستون در نُه جلد منتشر شده است، ولى تنها این مجلدات به فارسى ترجمه شده است:

جلد اول: یونان و روم; ترجمه سید جلال الدین مجتبوى  چاپ اول  ۱۳۶۲و چاپ دوم  ۱۳۶۸

جلد پنجم: فیلسوفان انگلیسى از هابز تا هیوم; ترجمه امیر جلال الدین اعلم ۱۳۶۲

جلد هفتم: از فیشته تا نیچه; ترجمه داریوش آشورى۱۳۶۷

جلد هشتم: از بنتام تاراسل; ترجمه بهاءالدین خرمشاهى; و بخشى از جلد ششم: کانت; ترجمه منوچهر بزرگمهر.

مجلدات زیر نیز در دست ترجمه است:

جلد دوم: فلسفه قرون وسطى، فلسفه اسلامى تا توماس آکوئیناس و اسکوتوس; مترجم: کامران فانى; جلد چهارم، فلسفه جدید از دکارت تا لایب نیتز; مترجم: غلامرضا اعوانى; جلد نهم: فیلسوفان فرانسوى، فلسفه علم، اگزیستانسیالیسم تا مرلوپونتى; مترجم: عبدالحسین آذرنگ.

۲- تاریخ فلسفه; نوشته امیل بریه; ترجمه علیمراد داوودى.

کتابى است بسیار ارزشمند که تنها جلد اول و دوم آن به فارسى ترجمه شده است، جلد نخست آن درباره فلاسفه یونان و جلد دوم در باب فیلسوفان روم است. چاپ اول  ۱۳۵۲و چاپ دوم ۱۳۷۴

۳- تاریخ فلسفه غرب; نوشته برتراند راسل; ۶ترجمه نجف دریابندرى.

کار راسل دو عیب عمده دارد: نخست آنکه راسل ـ چنانکه خودش در مقدمه کتاب اعتراف مى کند فیلسوف است نه مورخ فلسفه، و اطلاعات وى در باب تاریخ فلسفه چندان دقیق نیست. عیب دوم او آن است که راسل به پوزیتیویسم منطقى یا اتمیسم منطقى قائل است و این رأى را به آراى دیگران نیز سرایت مى دهد، بنابر این در گزارش خویش، با نظرات فلاسفه منصفانه مواجه نشده است.

۴- تاریخ فلسفه; نوشته ویل دورانت; ترجمه عباس زریاب خویى.

این کتاب در باب تاریخ فلسفه قدر و ارزش چندانى ندارد، اما خوش خوان، جالب و خواندنى است.

۵- لذات فلسفه; نوشته ویل دورانت; ترجمه عباس زریاب خویى.

نوعى تاریخ فلسفه موضوعى در این کتاب ارائه شده است.

۶- سیر حکمت در اروپا; نوشته محمد على فروغى.

سیر حکمت در اروپا کتابى است بسیار عالى، دقیق و عمیق، و در نقل وتصویر آراى فلاسفه، امانت به کمال در آن رعایت شده است; ولى در عین حال به دو عیب مهم نیز مبتلاست: نخست آنکه این تاریخ فلسفه به هیچ روى نقّادانه نیست و مواردى که در آن نقدى صورت گرفته است، از شمار انگشتان دست بیشتر نیست; دوم آنکه چون مؤلف تنها با زبان فرانسه آشنا بوده است، در باب فلاسفه فرانسوى بسط کلام داده، لیکن درباره دیگر فلاسفه غربى به اختصار گراییده است; این است که گاه مثلا درباره یک فیلسوف طراز سوم فرانسوى همان قدر سخن گفته است که درباره یک فیلسوف طراز اول انگلیسى.

۷- پندار گسترش پذیرى بى پایان حقیقت; نوشته امیر مهدى بدیع; ترجمه احمد آرام.

امیر مهدى بدیع، متفکر ایرانى ساکن سوئیس، در این اثر یک دوره تاریخ فلسفه غرب را به اجمال ولى عمیق طرح کرده است. اگر این کتاب به منزله چارچوبه تاریخ فلسفه غرب قرار گیرد و بر مبناى آن، تاریخ این فلسفه بیان شود، کارى بسیار موفق انجام خواهد گرفت.

۸- نقد تفکّر فلسفى غرب; نوشته اتین ژیلسون ترجمه احمد احمدى.

این کتاب در حقیقت تاریخ فلسفه غرب از قرون وسطى تا عصر حاضر است با شیوه اى بسیار نقّادانه; ترجمه آن نیز بسیار دقیق است، اما چندان شیوا نیست.

ژیلسون از نئوتوماسى ها است. در توضیح اجمالى این گرایش باید بگوییم که فلسفه ارسطو در بین مسلمین به دست کندى، فارابى، بهمنیار و دیگران بسط پیدا کرد که به آن تفکر مشائى گرى (فلسفه مشاء) مى گویند. ابن سینا، شاخصترین چهره این تفکر، سخت مورد حمله و خرده گیرى غزالى واقع شد. پس از غزالى، ابن رشد براى دفاع از ابن سینا قد برافراشت; آثار ابن رشد به زودى به زبانهاى اروپایى ترجمه شد و تأثیر فراوانى بر توماس آکوئیناس، بزرگترین متفّکر فلسفه مدرسى، نهاد و وى را شیفته آراى ابن سینا کرد. بنابر این فلسفه مشاء در غرب همان فلسفه توماس آکوئیناس است. تفکّر آکوئیناس، در قرون وسطى بر غرب سیطره داشت، اما پس از ظهور دکارت این نظام فلسفى بسیار مورد بى مهرى قرار گرفت و هیچ کدام از نظامهاى فلسفى بعدى، آن را نپذیرفتند. نئوتوماسى ها، مانند ژیلسون و ژاک ماریتن، کسانى بودند که در برابر این جریان فراگیر، مى گفتند ما باید باز به فلسفه قرون وسطى برگردیم. از این رو خواندن

کتابهاى این افراد براى علاقه مندانِ فلسفه اسلامى بسیار مغتنم است.

۹- روح فلسفه قرون وسطى; اتین ژیلسون; با ترجمه بسیار خوبِ علیمراد داوودى.

۱۰- شناسایى و هستى; نوشته مینار; ترجمه علیمراد داوودى.

اصل این کتاب که به زبان فرانسه نوشته شده، مفصل است و حدود ۵۲ آن به فارسى برگردانده شده است و مى توان آن را تاریخ فلسفه موضوعى به شمار آورد.

۱۱- فیلسوفان بزرگ; نوشته کارل یاسپرس.

کارل یاسپرس آلمانى، از فیلسوفان طراز اول اگزیستانسیالیست الهى است. او در این کتاب فیلسوف را به معناى متفّکر به کار مى برد و معتقد است که در جهان هفت متفّکر بوده اند ـ که هشتمى هم ندارند ـ و دیگران همه طفیل افکار آنها هستند و همه تفّکرات بشر تحت سیطره آنان است، و هر کس هر جا سخنى مى گوید، در واقع، بر آرا و سخنان این هفت تن حاشیه مى زند و از کسى غیر این افراد، سخن بکرى صادر نشده است; اینان عبارتند از: کنفوسیوس  فیلسوف معروف چینى ، بودا پیامبر هندى الاصل، حضرت مسیح ، افلاطون، سقراط، آگوستین قدیس و کانت آلمانى; شرح حال و آراى این اشخاص را یاسپرس در این کتاب آورده است.

یک بخش از این کتاب یک بار با عنوان جلد اول با نام فیلسوفان بزرگ به ترجمه اسداالله مبشرى منتشر شده است. این ترجمه، که شرح حال چهار متفّکر را در بردارد، از دقّت فراوانى برخوردار نیست. انتشارات خوارزمى شرح حال این هفت تن را جدا کرده است تا کتاب یاسپرس را در قالب هفت کتاب منتشر کند و تاکنون این کتابها منتشر شده است:

کنفوسیوس; ترجمه احمد سمیعى; افلاطون; و آگوستین; ترجمه محمد حسن لطفى. این ترجمه دوم از کتاب یاسپرس دقیقتر است.

۱۲- بزرگان فلسفه; نوشته هانرى توماس; ترجمه فریدون بدره .اى

این کتاب براى آشنایى با چکیده افکار فلاسفه غرب مفید است و دو خصوصیت دارد: اولا تاریخ فیلسوفان است نه تاریخ فلسفه; ثانیاً به ترتیب الفبایى مرتّب شده است نه به ترتیب تاریخى.

۱۳- ماجراهاى جاودان در فلسفه; نوشته هانرى توماس و دانالى توماس.

این کتاب کوچک بیشتر به تأثیراتى که فیلسوفان در اخلاق و معنویت مردم نهاده اند، مى پردازد. ترجمه کتاب مدتها با نام مستعار انوشه سارا منتشر مى شد ولى در چاپهاى بعد با نام احمد شهشهانىعرضه شده است.

۱۴- در آمدى به فلسفه; نوشته جاستوس باکلر و جان هرمن رندال، ترجمه امیر جلال الدین اعلم.

رندال فیلسوف معروفى است و آراى کلامى قابل ملاحظه اى نیز دارد ک. تاب مذکور نوعى تاریخ فلسفه موضوعى است.

۱۵- یک سلسله کتاب به نامهاى:

عصر اعتقاد; عصر خرد; عصر روشنگرى; و عصر ایدئولوژى;

که هرکدام نویسنده و مترجم خاصى دارد و دوره اى از دورانهاى تاریخ فلسفه را به بحث و بررسى نشسته است.

در اینجا بى مناسبت نمى نماید که کتابى را نیز به زبان عربى براى دانش پژوهانى که با این زبان آشنا هستند معرّفى کنیم:

۱۶- موسوعه الفلسفه; نوشته عبدالرحمن بدوى.

این کتاب بسیار عالى، حالت دائره المعارفى دارد و به ترتیب الفبایى منظّم شده است. از محاسن آن، اینکه دایره المعارف سه موضوع است: فلاسفه، نظامهاى فلسفى، و مفاهیم فلسفى. بعلاوه تنها تاریخ فلسفه غرب نیست و به فیلسوفان مسلمان و آراى آنان نیز پرداخته است; البته از دیدگاهى که غربیان به فلسفه اسلامى مى نگرند، یعنى همان گونه که غربیان فلسفه را در بین مسلمین با ابن رشد پایان یافته مى دانند، این کتاب نیز فقط متعرّض آراى فلاسفه تا زمان ابن رشد شده است.

13 نظر برای “دانلود کتاب تاریخ فلسفه غرب مصطفی ملکیان + کتاب صوتی

 1. با سلام و احترام
  آیا امکانش هست که صوت اصلی درسگفتارهای فلسفی دکتر ملکیان در زمینه تاریخ فلسفه غرب را در سایت قرار بدهید بسیار بسیار لطف بزرگی است اگر انجام شود.
  سپاسگزارم

 2. با سلام
  آیا این امکان وجود دارد که فایل word این کتب نیز در سایت ارائه شود؟ برای بنده و دیگر دوستانی که از کتابخوان استفاده می کنند، سهولت استفاده از کتاب صد چندان خواهد شد.
  متشکرم

 3. با سلام
  آیا امکانش هست که صوت اصلی درسگفتارهای فلسفی دکتر ملکیان در زمینه تاریخ فلسفه غرب را در سایت قرار بدهید بسیار بسیار لطف بزرگی است اگر انجام شود.و آیافایل صوتی در سایت ها موجود می باشد.

 4. با سلام
  آیا امکانش هست که صوت اصلی درسگفتارهای فلسفی دکتر ملکیان در زمینه تاریخ فلسفه غرب را در سایت قرار بدهید بسیار بسیار لطف بزرگی است اگر انجام شود.و آیافایل صوتی در سایت ها موجود می باشد.

 5. با سلام وادب اگر ممکنه دروس منطق استاد ملکیان را بار گذاری کنید همرا با صوت

 6. سلام.
  سوالی داشتم که دانلود این کتاب ایا با موافقت مولف همراه هست و مجاز به دانلودش هستم؟
  با تشکر فراوان

 7. کتاب استاد ملکیان جامع و کامل است اما این عیب را دارد که وقتی آن را میخوانید حتما بایستی یک فرهنگ لغات و اصطلاحات منطقی در کنارشان باشد چون ایشان دائما رد این کتاب از کلمات و اصطلاحات ثقیل و سنگینی استفاده میکنند که در وهله نخست فهم آن برای هر کسی ساده نیست

 8. مجموعه کامل این کتاب از هر سایتی قابل دانلود است البته در صورتی که مایل باشید به صورت pdf مطالعه کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *