سلسله جلسات تفسیر کاربردی قرآن کریم (آیات سوره لقمان) از علیرضا آزاد

سلسله جلسات تفسیر کاربردی قرآن کریم (آیات سوره لقمان) از علی‌رضا آزاد

تفسیر کاربردی قرآن شیوه‌ای روزآمد برای استفاده از آموزه‌های قرآنی در متن زندگی انسان امروزی است. برای این منظور، از تلاش‌های نواندیشان مسلمان در تفسیر عصری قرآن در کنار میراث ارزشمند دیرپای تفسیری عالمان مسلمان، بهره گرفته می‌شود. دکتر علی‌رضا آزاد در سلسله جلسات تفسیر کاربردی قرآن کریم با تحقیق در آراء مفسران و با بهره گیری از دستاوردهای نوین تفسیری، آیات سوره لقمان را در چارچوب‌های فرهنگی عصر نزول تفسیر می‌کند و کاربست آنها در زندگی امروز را در قالبی هرمنوتیکی، تبیین می‌نماید.

.


.

جلسه اول: ۲۳ آبان ۱۳۹۸

صوت | اسلایدها

.

جلسه دوم: ۲۷ آبان ۱۳۹۸

صوت | اسلایدها

.

فایل‌های ضمیمه:

تبارشناسی واژه صلاه در قرآن

دسته‌بندی حروف مقطعه قرآن

ساختار محتوایی سوره لقمان

تحلیل متن‌شناختی سوره لقمان بر اساس نظریه کنش گفتار سرل

تبیین انسجام محتوایی سوره لقمان با روش تحلیل محتوای کیفی

نمودار فراوانی انواع کنش‌های گفتاری سوره لقمان

جستاری در واژگان شرعی قرآن

.

جلسه سوم: ۴ آذر ۱۳۹۸

صوت | اسلایدها

.

جلسه چهارم: ۱۱ آذر ۱۳۹۸

صوت | اسلایدها

.

بررسی آداب صوفیان درباره زکات

جستاری در واژگان شرعی قرآن

جلوه‌های زکات در شعر فارسی

زکات باطنی از دیدگاه فقهی

واژه‌شناسی تاریخی زکات در قرآن

.

جلسه پنجم: ۱۸ آذر ۱۳۹۸

صوت | اسلایدها

.

فایل‌های ضمیمه (برخی از منابع تفسیر زکات):

معنای ایتاء در آتوا الزکاه

معنای یقین در بالآخره هم یوقنون

احسان در قرآن

معناشناسی احسان در قرآن

.

جلسه ششم: ۲۵ آذر ۱۳۹۸

صوت | اسلایدها

.

فایل‌های ضمیمه:

احسان در قرآن

معناشناسی احسان در قرآن

تکرار کلمه‌های مشتق از حسن در سال نزول

نمودار تکرار واژه المحسنین در هر سال نزول

.

جلسه هفتم: ۲ دی ۱۳۹۸

صوت | اسلایدها

.

فایل‌های ضمیمه:

هدایت در قرآن

درآمدی بر معناشناسی فلاح

بازشناسی مفهوم فلاح در قرآن و حدیث

.

جلسه هشتم: ۹ دی ۱۳۹۸

صوت | اسلایدها

.

فایل‌های ضمیمه:

بررسی مسأله حرمت لهو به عنوان قاعده‌ای فقهی

تفسیر لهو الحدیث

.

جلسه نهم: ۳۰ دی ۱۳۹۸

صوت | اسلایدها

.

جلسه دهم: ۷ بهمن ۱۳۹۸

صوت | اسلایدها

.

جلسه یازدهم: ۱۴ بهمن ۱۳۹۸

صوت | اسلایدها

.

فایل‌های ضمیمه:

رابطه ایمان و عمل در شیعه

رابطه متقابل ایمان و عمل – آیت الله مصباح

رابطه ایمان و عمل صالح – آیت الله عبدالله جوادی آملی

.

جلسه دوازدهم: ۲۱ بهمن ۱۳۹۸

صوت | اسلایدها

تفسیر کاربردی آیه ۸ سوره لقمان

موضوع این جلسه: معناشناسی ماهیت بهشت و نعمت های بهشتی

.

جلسه سیزدهم: ۵ اسفند ۹۸

صوت

تفسیر کاربردی آیه ۹ سوره لقمان

موضوع این جلسه: مبانی رد و اثبات تفسیر علمی (تجربی) و اعجاز علمی (تجربی) قرآن

.

جلسه چهاردهم: ۱۱ اسفند ۹۸

صوت

سوره مبارکه لقمان، تفسیر آیه ۱۰ و ۱۱

موضوع این جلسه: مبانی تفسیر علمی (تجربی) قرآن

.

فایل‌های ضمیمه:

پژوهشی در روش تفسیر علمی قرآن

مبانی اختصاصی تفسیر علمی از قرآن

رابطه علم و دین در آرای مرتضی مطهری و مهدی بازرگان

.

جلسه پانزدهم: ۱۹ اسفند ۹۸

صوت

سوره مبارکه لقمان، ادامه تفسیر آیه ۱۰

موضوع این جلسه: تفسیر بنای آسمان‌ها و کوه‌ها

.

فایل‌های ضمیمه:

تفسیر علمی «بغیر عمد ترونها» درباره «رفع» و «خلق» آسمان‌ها در قرآن

.

جلسه شانزدهم: ۱۸ فروردین ۹۹

صوت

سوره مبارکه لقمان، ادامه تفسیر آیه ۱۰

موضوع این جلسه: تفسیر دابه و زوج

.

جلسه هفدهم: ۲۵ فروردین ۹۹

صوت

سوره مبارکه لقمان، تفسیر آیه ۱۱

موضوع این جلسه: ماهیت بت پرستی و ماهیت خدای ادیان

.

جلسه هجدهم: ۶ اردیبهشت ۹۹

صوت

سوره مبارکه لقمان، تفسیر آیه ۱۲

موضوع این جلسه: شخصیت‌شناسی لقمان حکیم ۱

.

جلسه نوزدهم: ۷ اردیبهشت ۹۹

صوت

سوره مبارکه لقمان، تفسیر آیه ۱۲

موضوع این جلسه: شخصیت‌شناسی لقمان حکیم ۲

.

جلسه بیستم: ۸ اردیبهشت ۹۹

صوت

سوره مبارکه لقمان، تفسیر آیه ۱۲

موضوع این جلسه: شخصیت‌شناسی لقمان حکیم ۳

.

جلسه بیست و یکم: ۹ اردیبهشت ۹۹

صوت

سوره مبارکه لقمان، تفسیر آیه ۱۲

موضوع این جلسه: معناشناسی حکمت

.

ادامه دارد…

.


.

سلسله جلسات تفسیر کاربردی قرآن کریم (آیات سوره لقمان)

دکتر علیرضا آزاد (عضو هیأت علمی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد)

[email protected]

1 نظر برای “سلسله جلسات تفسیر کاربردی قرآن کریم (آیات سوره لقمان) از علیرضا آزاد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *