تجربه دینی؛ چیستی و اعتبار: گفتگوی سعید گرمارودی و امید کشمیری

تجربه دینی؛ چیستی و اعتبار: گفتگوی سعید گرمارودی و امید کشمیری

تجربه دینی و تجربه روحانی از موضوعات مورد توجه اندیشمندان، فلاسفه و روانشناسان بوده است. در یک سلسله گفتگو، امید کشمیری (پژوهشگر فلسفه) و سعید گرمارودی (پژوهشگر روانشناسی) به بررسی فلسفی و روانشناختی این موضوعات پرداخته‌اند. عمده آنچه در این گفتگو بیان خواهد شد دربرگیرنده‌ی شناخت و میزان موجه و اصیل بودن این تجربیات خواهد بود.

جلسه اول

مشاهده در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت

تجربه دینی و تجربه روحانی از موضوعات مورد توجه اندیشمندان، فلاسفه و روانشناسان بوده است. در یک سلسله گفتگو، امید کشمیری (پژوهشگر فلسفه) و سعید گرمارودی (پژوهشگر روانشناسی) به بررسی فلسفی و روانشناختی این موضوعات پرداخته‌اند. عمده آنچه در این گفتگو بیان خواهد شد دربرگیرنده‌ی شناخت و میزان موجه و اصیل بودن این تجربیات خواهد بود.

جلسه دوم

مشاهده در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت

تجربه دینی و تجربه روحانی از موضوعات مورد توجه اندیشمندان، فلاسفه و روانشناسان بوده است. در یک سلسله گفتگو، امید کشمیری (پژوهشگر فلسفه) و سعید گرمارودی (پژوهشگر روانشناسی) به بررسی فلسفی و روانشناختی این موضوعات پرداخته‌اند. عمده آنچه در این گفتگو بیان خواهد شد دربرگیرنده‌ی شناخت و میزان موجه و اصیل بودن این تجربیات خواهد بود.

جلسه سوم

مشاهده در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت

در این بخش از گفتگو در مورد فلسفه و روانشناسی تجارب دینی-روحانی، دکتر سعید گرمارودی به شرح نگاهی روانشناختی به تجارب روحانی می‌پردازد. او در ابتدا توضیحاتی در مورد پدیدارشناسی این تجارب و پژوهش های موجود ارائه می‌دهد و سپس با نگاه به نظریه پیوستاری (continuity theory) شباهت های تجارب بینشمندی، غرقگی و روحانی را بررسی می‌کند و نتایجی را برمی‌شمرد.

جلسه چهارم

مشاهده در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت

این جلسه به ایضاح مدعا و تقویت دلایلی که به سودِ هم‌ساختی تجربه‌دینی/روحانی با تجربه حسی است پرداخته شده است. امید کشمیری می‌کوشد که به برخی اشکالاتی که به مباحث جلسه دوم وارد شده است پاسخ دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *