درس‌گفتارهای روانشناسی سیاسی از هادی صمدی

درس‌گفتارهای روانشناسی سیاسی از هادی صمدی

«روانشناسی سیاسی» برای دانشجویان ترم نخست کارشناسی علوم سیاسی در سال ۹۹ و در ده جلسه عرضه شده است. جلسه‌ی نخست به تعریف سیاست اختصاص دارد. جلسه‌ی دوم به دو دسته‌ی کلی از تبیین‌های روان‌شناختی در تبیین رفتارهای سیاسی اشاره دارد. جلسه‌ی سوم از رفتارگرایی اسکینر در تبیین رفتارهای سیاسی بهره گرفته می‌شود. جلسه‌ی چهارم به تبیین علل فرمان‌پذیری انسان‌ها اشاره دارد. جلسه‌ی پنجم شرحی است از یکی از معروف‌ترین آزمایش‌های تاریخ روانشناسی موسوم به آزمایش زندان استنفورد. در جلسه‌ی ششم از نحوه‌ی تصمیم‌گیری‌های سیاستمداران در اطاق‌های فکر سخن می‌رود و توضیح داده می‌شود چگونه است که گاه چنین تصمیمات نادرستی اتخاذ می‌کنند. هفتمین جلسه به شرح حال روانی سیاستمداران اختصاص دارد و درهشتمین جلسه دوقطبی معروف راست و چپ معرفی می‌شود. در جلسه نهم بحث دوقطبی پی‌گرفته و به بیان می‌شود که چرا سیاستمداران سخنان مخالفان خود را نمی‌شنوند. جلسه آخر به رویکردهای زیستی به سیاست اشاره‌ای می‌کند.

.


.

مبانی روانشناختی سیاست، جلسه نخست

تعریف سیاست

.

مبانی روانشناختی سیاست، جلسه دوم

رفتار سیاسی: توده در مقابل نخبگان؛

انسان اقتصادی و انسان روانشناختی؛

موقعیت‌گرایی در مقابل سرشت‌گرایی

.

مبانی روانشناختی سیاست، جلسه سوم

رفتارگرایی اسکینر، اراده‌ی آزاد

.

مبانی روانشناختی سیاست، جلسه چهارم

روانشناسی فرمان پذیری

.

مبانی روانشناختی سیاست، جلسه پنجم

آزمایش زندان استنفورد

.

مبانی روانشناختی سیاست، جلسه ششم

تصمیم‌گیری گروهی

سیاستمداران چگونه تصمیم می‌گیرند؟

.

مبانی روانشناختی سیاست، جلسه هفتم

شرح حال روانی سیاستمداران

.

مبانی روانشناختی سیاست، جلسه هشتم

روانشناسی محافظه‌کاری: رویکردی تکاملی

روانشناسی طیف (راست………چپ)

.

مبانی روانشناختی سیاست، جلسه نهم

سوداری تایید و دوقطبی‌ سیاسی

چرا در سیاست، سخنان مخالفان خود را نمی‌شنویم؟

.

مبانی روانشناختی سیاست، جلسه دهم و آخر

رویکردهای زیستی به سیاست

جمع‌بندی

.


.

درس‌گفتارهای روانشناسی سیاسی از هادی صمدی

منبع: کانال تلگرامی تکامل و فلسفه

.


.

1 نظر برای “درس‌گفتارهای روانشناسی سیاسی از هادی صمدی

  1. وقتی در حوزه سیاست ، اراده آزاد را با مسائل روان‌شناختی رد و نفی کنید ، نمی توانید از ” آزادی ” دفاع کنید !

    هنگامی می توان از “آزادی” سخن گفت که اراده آزاد را بپذیریم ..

    با روان‌شناختی در حوزه سیاست ، صرفا نمی توان تمامی مفاهیم سیاسی را تبیین کرد!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *