درس‌گفتارهای «تفکر سیاسی اثر گلن تیندر» از محمدمهدی مجاهدی

درس‌گفتارهای «تفکر سیاسی اثر گلن تیندر» از محمدمهدی مجاهدی

محمدمهدی مجاهدی: سه‌شنبه‌ها ساعت ۲۲:۳۰ به افق تهران، «تفکر سیاسی» را که کتابی است تعلیمی و مسأله‌محور درباره‌ی پرسش‌های همیشگی و اساسی در اندیشه‌ی سیاسی, در هشت نشست بحث و بررسی خواهیم کرد. این پیوند به آن نشست‌ها راه می‌برد. نسخه‌ی الکترونیک برگردان فارسی کتاب «تفکر سیاسی» در این پیوند روی کتاب‌خوان فیدیبو یافتنی است.

.


.

به همت حلقه دیدگاه نو

مدرس: محمدمهدی مجاهدی

.


.

جلسه اول

این پرسش‌های اصلی گفت‌وگوی ما را درباره‌ی فصل اول کتاب راهنمایی می‌کند:

– با این که پرسش‌های اساسی در اندیشه‌ی سیاسی هیچ پاسخ قطعی یا نهایی ندارند، چرا باید با تفکر سیاسی درگیر شد؟ به تعبیر دیگر، چرا تفکر سیاسی به زحمتش می‌ارزد؟

– آیا برای زندگی مدنی، هیچ راه میان‌بری هست که ما را با پرسش‌های اساسی در اندیشه‌ی سیاسی مواجه نکند؟

– آیا اندیشیدن به پرسش‌های اساسی سیاسی از ما انسان‌های بهتری می‌سازد؟ به بیان دیگر، در اندیشه‌ی سیاسی چه عنصر رهایی‌بخشی هست؟

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه دوم

این پرسش‌های اصلی گفت‌وگوی ما را درباره‌ی فصل اول کتاب راهنمایی می‌کند:

– با این که پرسش‌های اساسی در اندیشه‌ی سیاسی هیچ پاسخ قطعی یا نهایی ندارند، چرا باید با تفکر سیاسی درگیر شد؟

به تعبیر دیگر، چرا تفکر سیاسی به زحمتش می‌ارزد؟

– آیا برای زندگی مدنی، هیچ راه میان‌بری هست که ما را با پرسش‌های اساسی در اندیشه‌ی سیاسی مواجه نکند؟

– آیا اندیشیدن به پرسش‌های اساسی سیاسی از ما انسان‌های بهتری می‌سازد؟

به بیان دیگر، در اندیشه‌ی سیاسی چه عنصر رهایی‌بخشی هست؟

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه سوم

این پرسش‌های اصلی گفت‌وگوی ما را درباره‌ی فصل دوم کتاب راهنمایی می‌کند:

– آیا انسان‌ها ذاتاً با هم بیگانه اند؟

– اگر نه، چرا این همه تفرقه و تعارض میان آنان هست؟

– آیا با عقل می‌توان بر بیگانگی فایق آمد؟

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه چهارم

این پرسش‌های اصلی گفت‌وگوی ما را درباره‌ی فصل دوم کتاب راهنمایی می‌کند:

– آیا برای غلبه بر بیگانگی به ایمان دینی نیازمندیم؟

– آیا باید همه‌ی مردمان در جامعه‌ای واحد و جهانی متحد شوند؟

– آیا باید همه‌ی تمایزهای طبقاتی محو شود؟

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه پنجم

– آیا انسان‌ها ذاتاً با هم نابرابراند؟

– اگر برخی انسان‌ها ذاتاً برتر از دیگران باشند، چگونه و چه کسانی می‌توانند ایشان را شناسایی کنند؟

– اگر انسان‌ها ذاتاً برابر باشند، آیا همه‌ی نابرابری‌های قراردادی نادرست اند؟

– اگر همه‌ی نابرابری‌های قراردادی رفع می‌شدند، آیا نشانی از آزادی بر جای می‌ماند؟

– اگر همه‌ی نابرابری‌های قراردادی محو می‌شدند، آیا نشان جدایی بر می‌افتاد؟

– آیا مردان و زنان را باید همیشه و در همه‌ی زمینه‌ها یک‌سان در نظر گرفت؟

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه ششم

– آیا انسان‌ها ذاتاً با هم نابرابراند؟

– اگر برخی انسان‌ها ذاتاً برتر از دیگران باشند، چگونه و چه کسانی می‌توانند ایشان را شناسایی کنند؟

– اگر انسان‌ها ذاتاً برابر باشند، آیا همه‌ی نابرابری‌های قراردادی نادرست‌اند؟

– اگر همه‌ی نابرابری‌های قراردادی رفع می‌شدند، آیا نشانی از آزادی بر جای می‌ماند؟

– اگر همه‌ی نابرابری‌های قراردادی محو می‌شدند، آیا نشان جدایی بر می‌افتاد؟

– آیا مردان و زنان را باید همیشه و در همه‌ی زمینه‌ها یک‌سان در نظر گرفت؟

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه هفتم

⁃ اگر نابرابری‌های قراردادی یک‌سره زدوده می‌شدند، نشان جدایی بر می‌افتاد؟

⁃ آیا زنان و مردان همیشه و از هر جهت باید برابر گرفته شوند؟

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه هشتم

– آیا سامان می‌تواند منبعی جز قدرت داشته باشد؟

– چه کسی باید حکومت کند؟

– اگر حکومت ازان مردم است، آیا خودشان باید حکومت کنند یا نمایندگان‌شان؟

– آیا قدرت داشتن خوب است؟

– باید اطاعت کرد؟ چرا؟

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه نهم

– چه کسی باید حکومت کند؟

– اگر حکومت ازان مردم است، آیا خودشان باید حکومت کنند یا نمایندگان‌شان؟

– آیا قدرت داشتن خوب است؟

– باید اطاعت کرد؟ چرا؟

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.

جلسه دهم (پایانی)

– آیا قدرت داشتن ارزش دارد؟

– باید اطاعت کرد؟ چرا؟

دریافت مستقیم فایل صوتی

شنیدن در انکر | کست‌باکس

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *