پادکست‌‌های نرسیده به درخت

پادکست‌‌های نرسیده به درخت

پادکست: نرسیده به درخت
“نرسیده به درخت کوچه باغی است که از خواب خدا سبزتر است”

پادکست نرسیده به درخت گفتگویی صمیمی است بین یک دغدغه‌مند و یک پژوهشگر دینی. حامد صادقی پرسش‌ها و دغدغه‌های خود در باب دین، معنویت و اخلاق را مطرح می‌کند و فرهاد شفتی سعی می‌کند با تکیه بر تعقل، قرآن و تجربه‌ی جمعی به آنها پاسخ دهد. اهمیت موضوعات مطرح شده، تنوع آنها، نگاه تکثرگرا، درون‌دینی و فرادینی، گفتگو محوری و تلاش برای پرهیز از محتوی صرفا تخصصی از ویژگی‌های جذاب این بحث‌های پادکستی است.

فرهاد شفتی پژوهش‌گر دینی است که در زمینه‌ی قرآن و بازنگری فهم دینی بر مبنای قرآن فعالیت پژوهشی دارد.‌ او دارای دکتری‌ مطالعات اسلامی از دانشگاه ادینبورگ و دکتری تحقیق عملیاتی از دانشگاه استراثکلاید است. از آخرین نوشته‌های او به زبان فارسی می‌توان از «قرآن، انحصارگرا یا کثرت‌گرا»، «ما و خدای رازآمیز قرآن» و “پرسشی آسان و دشوار در باب دین و معنویت” نام برد. حامد صادقی سال‌ها معلم بوده و از نزدیک با دغدغه‌های نسل جوان آشنایی دارد. او علاقه‌مند به مباحث اخلاقی، دینی و اجتماعی است.

نشست اول:

دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام | شنیدن در کست‌باکس

– کثرت‌گرایی و باور‌های سنتی ما
– قرآن به چه کار امروز ما می‌آید؟
– چرا احساس می‌کنیم از عبادت نفعی نمی‌بریم؟
– فایده‌ی کثرت‌گرایی

نشست دوم:

دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام | شنیدن در کست‌باکس

– تبیین بحث نشست اول در باب دین‌داری و کثرت‌گرایی
– دو روایت از مفهوم خدا
– هدف از دین
– منظور از تزکیه
– قرآن و صداقت در باور نادرست

نشست سوم:

دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام | شنیدن در کست‌باکس

– پاسخ دین به دغدغه‌ی رنج آدمی (مقایسه‌ی اسلام و آیین بودا)
– معنویت‌گرایی در خدا ناباوران

نشست چهارم:

دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام | شنیدن در کست‌باکس

– تکمیل بحث دین و دغدغه‌ی رنج آدمی
– ظاهر آیات قرآن، خشن یا لطیف؟

نشست پنجم:

دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام | شنیدن در کست‌باکس

– چرا قوانین دینی به تدریج بیش از اصل دین مهم می‌شوند؟
– خاستگاه قوانین شریعت در قرآن
– ملاک‌ موثر بودن عبادات

نشست ششم:

دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام | شنیدن در کست‌باکس

– ارتباط عبادت و عبودیت
– چرا خداوند می‌خواهد بنده‌ی او باشیم و عبادتش کنیم؟
– ارتباط تقوی با عبودیت و خداوند
– آیا عبودیت می‌تواند در تضاد با عقلانیت باشد؟
– عبودیت و داشتن الگوهای انسانی

          نشست ویژه‌ی بررسی نظریه‌ی “اسلام و قدرت” دکتر سروش

          بخش اول:

          دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام | شنیدن در کست‌باکس

          تمایز بین اسلوب قرآن، موضوع قرآن و هدف قرآن

          بخش دوم:

          دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام | شنیدن در کست‌باکس

          قرآن و بحث اقتدارگرایی پیامبر- اسلام به معنی تسلیم حکومت شدن

          بخش سوم:

          دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام | شنیدن در کست‌باکس

          شخصیت پیامبر بر مبنای قرآن

نشست هفتم:

دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام | شنیدن در کست‌باکس

– روایت ارتباط خداوند با انسان در قرآن چیست؟
– حاصل دین، و عشق!
– مس‍ئ‍ولیت فردی ما در دین‌داری آگاهانه

نشست هشتم

          قسمت اول:

          دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام | شنیدن در کست‌باکس

          – پاسخ خداوند را چگونه می‌شنویم (برداشتی از سه آیه‌ی اول سوره‌ی حمد)؟

          قسمت دوم:

          دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام

          – آنچه بر خداوند واجب است.
          – آیا رحمت و مهربانی حدی دارد؟
          – نمونه‌ای از روایت عشق در ساختار لفظی قرآن

فصل دوم، نشست اول:

دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام | شنیدن در کست‌باکس

– تاملی در داستان خلقت، بهشت آدم، توبه و هبوط

فصل دوم، نشست دوم:

دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام | شنیدن در کست‌باکس

– آیا هدایت الهی و رستگاری تنها از طریق ارسال پیامبران صورت می‌گیرد؟

فصل دوم – نشست سوم:

دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام | شنیدن در کست‌باکس

– نسبت شریعت اسلام با فرهنگ محل نزول چیست؟
– کشورگشایی اعراب مسلمان را چگونه می‌توان تبیین کرد؟
– تعامل شریعت اسلام با فرهنگ‌های متفاوت چیست؟
– بر مبنای قرآن تفاوت شرایع در رستگاری چه نقشی دارد؟

فصل دوم – نشست چهارم

          بخش اول:

          دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام | شنیدن در کست‌باکس

          رمضانیات: به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده‌ی خود را …

          بخش دوم:

          دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام

          رمضانیات: به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده‌ی خود را …

فصل دوم – نشست پنجم

          بخش اول:

          دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام | شنیدن در کست‌باکس

          رمضانیات، شب قدر: اختلاف نظرها

          بخش دوم:

          دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام

          رمضانیات، شب قدر: رویکردی متفاوت به شب قدر

          بخش سوم:

          دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام

          رمضانیات، شب قدر: چه می‌توان کرد و در پی چه می‌توان بود؟

فصل دوم – نشست ششم

          دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام | شنیدن در کست‌باکس

خلاصه‌ای از بحث‌های گذشته:
– تکثرگرایی دینی
– چرا عبودیت خداوند؟
– تأملی در مفهوم تزکیه
– تأملی در مفهوم معنویت
– جهان‌بینی فرادینی آیات اولیه‌ی سوره‌ی حمد

فصل دوم – نشست هفتم

          بخش اول:

          دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام | شنیدن در کست‌باکس

          – منابع فهم دین
          – بازنگری نسبت قرآن با حدیث
          – بازنگری تعریف سنت

          بخش دوم:

          دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام | شنیدن در کست‌باکس

          – آسیب‌شناسی رویکرد به قرآن

فصل دوم – نشست هشتم

          بخش اول:

          دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام | شنیدن در کست‌باکس

          تاملی در شریعت:
          – معنی قرآنی شریعت
          – چهار نکته درباره‌ی شریعت
          – شریعت ایستا یا شریعت پویا

          بخش دوم:

          دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام | شنیدن در کست‌باکس

          ماهیت وحی:
          – توضیح سه دیدگاه کلی درباره‌ی وحی:
          • وحی به تناسب دانسته‌ها و فرهنگ مخاطب
          • وحی بر مبنای دانسته‌ها و فرهنگ مخاطب
          • وحی برخاسته از دانسته‌ها و فرهنگ مخاطب
          – نسبت هر یک از سه دیدگاه با کثرت‌انگاری دینی

فصل دوم – نشست نهم

دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام | شنیدن در کست‌باکس

روایت اتمام حجت در قرآن:
– اتمام حجت بنا بر روایت قرآن به چه معناست؟
– آیا اتمام حجت در قرآن شامل مخاطبین غیر مستقیم (یعنی ما) نیز می‌شود؟
– آیا کاربرد قرآن برای مخاطبین مستقیم و غیر مستقیم کاملا یکسان است؟

فصل دوم – نشست دهم (آخرین قسمت)

دانلود مستقیم | دانلود از تلگرام | شنیدن در کست‌باکس

چرا “نرسیده به درخت”؟!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *