مندی لن کاترون: صبحت از عشق به شیوه ای بهتر

مندی لن کاترون:صبحت از عشق به شیوه ای بهتر

به دام عشق می‌افتیم. ضربه می‌خوریم، خُرد و مبهوت می‌شویم. از شور آن می‌سوزیم. عشق ما را دیوانه و بیمار می‌کند. قلبمان درد می‌گیرد، و سپس می‌شکند. به ادعای مندی لن کاترون نویسنده، صحبت از عشق با این شیوه تجربه ما از عشق را از اساس تغییر می‌دهد. در این سخنرانی کاترون برای همه آنهایی که در عشق احساس دیوانگی داشتند، استعاره متفاوتی از عشق را بازگو می‌کند که شاید ما را در یافتن شادی بیشتر – رنج کمتر – در آن یاری کند.

.


.

02:48
09:27
10:12
15:14

(تشویق)

.


.

01:55
02:15
02:39
02:46
02:47
03:39
03:43
05:19
07:17
09:27
10:12
15:12
15:14

(Applause)

.


.

مشاهده در آپارات (به همراه زیرنویس فارسی)

مشاهده در سایت TED (به همراه زیرنویس فارسی)

دانلود فیلم  73 مگابایت

دانلود فیلم   37 مگابایت

دانلود فیلم   30 مگابایت

دانلود فیلم   15 مگابایت

دانلود فیلم   ۱0 مگابایت

دانلود زیرنویس فارسی و انگلیسی

.


.

مندی لن کاترون: صبحت از عشق به شیوه ای بهتر

منبع: TED

Translated by Leila Ataei

Reviewed by Sadegh Zabihi

.


.