خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی

خواندن "لیبرالیسم" فون میزس توسط مهدی تدینی

کتاب «لیبرالیسم»، نوشتۀ لودویگ فون میزس، اقتصاددان و نظریه‌پرداز لیبرال، امروز منتشر شد. فون میزس این کتاب را ۹۶ سال پیش منتشر کرده است و ای کاش… ای کاش این کتاب همان نود سال پیش، یعنی در دوران رضاشاه، در ایران ترجمه و منتشر و خوانده می‌شد. امروز دیر است. برای آشنایی با لیبرالیسم و کاپیتالیسم یک قرن عقبیم. ما پیش از آن‌که کاپیتالیسم را بشناسیم از آن متنفر شدیم و با تنفر فرصت شناخت دقیق را از خود گرفتیم. فکر کردیم «کاپیتالیسم» یعنی «پولدارتر شدن پولدارها» و نفهمیدیم و نمی‌دانستیم کاپیتالیسم اتفاقاً با پولدارها بی‌رحمانه برخورد می‌کند و بساط مفت‌خوری پولدارهای بی‌عار را جمع می‌کند…

در میان کتاب‌هایی که تاکنون منتشر کرده‌ام، پس از کتاب «اسلام‌گرایی»، این دومین کتابی است که همگان را به خواندن آن دعوت می‌کنم. معمولاً وقتی از من می‌پرسند کدام کتابم را بخوانند، من هیچ‌کدام را توصیه نمی‌کنم، چون کتاب‌هایی که تاکنون منتشر کرده‌ام در حوزۀ نظریۀ سیاسی و عموماً تخصصی و نظری‌اند و باید فرد دغدغۀ این موضوعات را داشته باشد تا بخواند… اما دعوت می‌کنم همه کتاب «لیبرالیسم» را بخوانید.

این کتاب، مانند دیگر آثار فون میزس، دفاعیه‌ای تمام‌عیار از کاپیتالیسم است و اصول لیبرالیسم را به عنوان روحی که باید در کالبد کاپیتالیسم دمیده شود و با آن عجین باشد، شرح می‌دهد. بیراه نیست اگر بگویم، بهتر بود فون میزس اسم این کتاب را «مانیفست لیبرالیستی» می‌گذاشت (در برابر «مانیفست کمونیست» مارکس).

البته روایتی که در کتاب فون میزس از لیبرالیسم ارائه می‌شود، روایتی کلاسیک است. فون میزس لیبرالیسم کلاسیک را نمایندگی می‌کند و با آنچه امروز لیبرالیسم نامیده می‌شود تفاوت‌هایی بارزی دارد. هرگز نمی‌خواهم و نمی‌توانم علاقۀ شخصی‌ام به فون میزس را پنهان کنم. از متون او بسیار لذت می‌برم. روشن می‌اندیشد، روشن استدلال می‌ورزد و اندیشۀ مخاطب را زیر و زبر می‌کند. امیدوارم در آینده چند کتاب اصلی دیگر او را هم ترجمه کنم.

این کتاب را هم از آلمانی ترجمه کرده‌ام و جهت کاستن از خطاهای احتمالی در ترجمه، نسخهٔ انگلیسی را هم بادقت چک کرده‌ام.

.


.

خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی

مترجم: مهدی تدینی

انتشارات: نشر ثالث

نویسنده: لودویگ فون میزس

.


.

خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی جلسه ۱

تماشا در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت از تلگرام

شنیدن در انکر | کست‌باکس | گوگل‌پادکست | اسپاتیفای

.

خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی جلسه ۲

تماشا در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت از تلگرام

شنیدن در انکر | کست‌باکس | گوگل‌پادکست | اسپاتیفای

.

خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی جلسه ۳

تماشا در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت از تلگرام

شنیدن در انکر | کست‌باکس | گوگل‌پادکست | اسپاتیفای

.

خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی جلسه ۴

تماشا در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت از تلگرام

شنیدن در انکر | کست‌باکس | گوگل‌پادکست | اسپاتیفای

.

خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی جلسه ۵

تماشا در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت از تلگرام

شنیدن در انکر | کست‌باکس | گوگل‌پادکست | اسپاتیفای

.

خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی جلسه ۶

تماشا در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت از تلگرام

شنیدن در انکر | کست‌باکس | گوگل‌پادکست | اسپاتیفای

.

خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی جلسه ۷

تماشا در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت از تلگرام

شنیدن در انکر | کست‌باکس | گوگل‌پادکست | اسپاتیفای

.

خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی جلسه ۸

تماشا در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت از تلگرام

شنیدن در انکر | کست‌باکس | گوگل‌پادکست | اسپاتیفای

.

خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی جلسه ۹

تماشا در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت از تلگرام

شنیدن در انکر | کست‌باکس | گوگل‌پادکست | اسپاتیفای

.

خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی جلسه ۱۰

تماشا در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت از تلگرام

شنیدن در انکر | کست‌باکس | گوگل‌پادکست | اسپاتیفای

.

خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی جلسه ۱۱

تماشا در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت از تلگرام

شنیدن در انکر | کست‌باکس | گوگل‌پادکست | اسپاتیفای

.

خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی جلسه ۱۲

تماشا در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت از تلگرام

شنیدن در انکر | کست‌باکس | گوگل‌پادکست | اسپاتیفای

.

خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی جلسه ۱۳

تماشا در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت از تلگرام

شنیدن در انکر | کست‌باکس | گوگل‌پادکست | اسپاتیفای

.

خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی جلسه ۱۴

تماشا در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت از تلگرام

شنیدن در انکر | کست‌باکس | گوگل‌پادکست | اسپاتیفای

.

خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی جلسه ۱۵

تماشا در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت از تلگرام

شنیدن در انکر | کست‌باکس | گوگل‌پادکست | اسپاتیفای

.

خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی جلسه ۱۶

تماشا در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت از تلگرام

شنیدن در انکر | کست‌باکس | گوگل‌پادکست | اسپاتیفای

.

خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی جلسه ۱۷

تماشا در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت از تلگرام

شنیدن در انکر | کست‌باکس | گوگل‌پادکست | اسپاتیفای

.

خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی جلسه ۱۸

تماشا در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت از تلگرام

شنیدن در انکر | کست‌باکس | گوگل‌پادکست | اسپاتیفای

.

خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی جلسه ۱۹

تماشا در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت از تلگرام

شنیدن در انکر | کست‌باکس | گوگل‌پادکست | اسپاتیفای

.

خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی جلسه ۲۰

تماشا در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت از تلگرام

شنیدن در انکر | کست‌باکس | گوگل‌پادکست | اسپاتیفای

.

خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی جلسه ۲۱

تماشا در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت از تلگرام

شنیدن در انکر | کست‌باکس | گوگل‌پادکست | اسپاتیفای

.

خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی جلسه ۲۲

تماشا در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت از تلگرام

شنیدن در انکر | کست‌باکس | گوگل‌پادکست | اسپاتیفای

.

خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی جلسه ۲۳

تماشا در یوتیوب | آپارات

دریافت صوت از تلگرام

شنیدن در انکر | کست‌باکس | گوگل‌پادکست | اسپاتیفای

.

ادامه دارد…

.


.

2 نظر برای “خواندن “لیبرالیسم” فون میزس توسط مهدی تدینی

  1. متاسفانه فرصت و همت نشد تمام قسمتها را گوش کنم ولی آن بخشهایی را که گوش کردم باسپاس از تفسیرها و توضیحاتتون در مورد هر قسمت و جمله چقدر زیبا و کارگشا بود.لذت بردم و استفاده کردم.

  2. بسیار عالی! ممنون از زحمات شما و آقای تدینی. اما اگر تمامی جلسات موجود بود خیلی مفیدتر می‌شد. لطفا تمامی جلسه‌ها رو بارگذاری کنید. سپاسگزارم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *