درس‌نوشتار مبانی فلسفی سلامت عادلانه از اکبر شهریوری

درس‌نوشتار مبانی فلسفی سلامت عادلانه از اکبر شهریوری

تلقیِ ما از سلامت به عنوان یکی از مصالح پایه‌ای هر شهروند، آن را به مقوله‌ای حیاتی در سیاست‌گذاری‌ تبدیل می‌کند. منابع محدود در این حوزه، موجب می‌شود تا توزیع/بازتوزیع آن میان شهروندان چالش سیاست‌گذاران سلامت باشد. از دیدگاه جان راولز، عدالت والاترین فضیلتِ هر نهاد اجتماعی‌ست، همچنین در اخلاق پزشکی نوین، عدالت در کنار خودفرمانروایی (Autonomy)، خیررسانی (Beneficence) و شرنَرِسانی (Non Maleficence) جزو اصول اساسی محسوب می‌شوند.

این مسائل موجب می‌شوند تا نیاز به تعمق بیشتری در سلامت عادلانه داشته باشیم و نظریات فلسفی را جهت یافتن راهکارهایی مناسب برای برون‌رفت از مشکلات حاضر در حوزه‌ی سلامت و درمان کندوکاو کنیم. این درسگفتار در همین راستا، با تدریس دکتر اکبر شهریوری ،مشاور اخلاق حرفه ای ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران، برگزار می گردد. در جلسات نخست، تئوری های موجود در عدالت مورد بررسی قرار می گیرد و در ادامه با استفاده از تئوری های گفته شده، رهیافتی برای مسائل موجود در سیاست‌گذاری سلامت ایران ارائه خواهد شد.

.


.

درس‌نوشتار مبانی فلسفی سلامت عادلانه

.

جلسه اول : مقدمه

فایل PDF جلسه اول

.

جلسه دوم : فایده گروی (Utilitarianism)

فایل PDF جلسه دوم

.

جلسه سوم : مساوات طلبی لیبرال (Liberal Egalitarianism)

فایل PDF جلسه سوم

.

جلسه چهارم : مساوات طلبی بخت (Luck Egalitarianism)

فایل PDF جلسه چهارم

.

جلسه پنجم : آزادانگاری (Libertarianism)

فایل PDF جلسه پنجم

.

جلسه ششم : امت گروی (Communitarianism)

فایل PDF جلسه ششم

.

جلسه هفتم : مقایسه تطبیقی سیاست گذاری در میان نظریه های سنتی عدالت

فایل PDF جلسه هفتم

.

جلسه هشتم : سلامت عادلانه از نگاه دانیلز (۱)

فایل PDF جلسه هشتم

.

جلسه نهم : سلامت عادلانه از نگاه دانیلز (۲)

فایل PDF جلسه نهم

.

جلسه دهم: سلامت عادلانه از نگاه دانیلز (۳)

فایل PDF جلسه دهم

.

جلسه یازدهم : سلامت عادلانه از نگاه دانیلز (۴)

فایل PDF جلسه یازدهم

.

جلسه دوازدهم: سلامت، بخت و عدالت (۱)

فایل PDF جلسه دوازدهم

.

جلسه سیزدهم: سلامت، بخت و عدالت (۲)

فایل PDF جلسه سیزدهم

.

جلسه ۱۴ : رویکرد قابلیت‌ها

فایل PDF جلسه چهاردهم

.

جلسه ۱۵ : نظریۀ عدالت اجتماعی (۱)

فایل PDF جلسه پانزدهم

.

پجلسه ۱۶ : نظریۀ عدالت اجتماعی (۲)

فایل PDF جلسه شانزدهم

.

جلسه ۱۷ : نظریۀ عدالت اجتماعی (۳)

فایل PDF جلسه هفدهم

.

ادامه دارد…

.


.

جلسات درس‌گفتار «مبانی فلسفی سلامت عادلانه» -که به همت «انجمن علمی دانشجویی اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران» برگزار می‌شود- تا انتهای سال در ۱۲ جلسه ادامه خواهند داشت. درس‌نوشتار آن تدریجا در همین صفحه بارگذاری خواهد شد.

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *