معرفی شماره ۱۵۴ نشریه «اطلاعات حکمت و معرفت»

معرفی شماره ۱۵۴ نشریه «اطلاعات حکمت و معرفت»

فصلنامۀ علمی تخصصی اطلاعات حکمت و معرفت

شمارۀ ۱۵۴ حکمت زندگی

رشته فلسفه تطبیقی در ایران با تکیه بر تجارب تاریخی خود نظیر حکمایی چون فارابی و شیخ اشراق در مواجهه فرهنگ اسلامی با سنت یونانی و خرد خسروانی و با برجستگی مواجهه با غرب در سنت حکمی تهران و قم و مباحث کسانی چون کنت دوگوبینو و هانری کربن و توشی هیکو ایزوتسو و تلاش های جریان نئوصدرائی، در بخش فلسفه خانه گزیده و چندی است به زیست دانشگاهی رسیده است.اینک اما نیازمند تاملی دوباره در ادامه مسیر خود است تا به راه های نرفته و امکان های گشوده در خروج از ابهام یا دست کم کندی روند آموزشی و پژوهشی در رشته فلسفه تطبیقی منجر شود. تمرکز و مسئله اصلی ویژه نامه شمارۀ یکصدو پنجاه و چهارم فصلنامه اطلاعات حکمت و معرفت، بر فلسفه تطبیقی در ایران معاصر است. در این راستا، دو جهت قابل رصد است. یکی راه رفته در تولد و شکل گیری فلسفه تطبیقی در سنت ایرانی-اسلامی و بررسیدن اختلاف نظر در این که فلسفه تطبیقی پدیده ای نوین در سنت معاصر است یا ریشه هایی کهن تر در سنت کلاسیک فلسفی نیز دارد و دیگری راه پیش رو و افق های گشوده فراروی آن است تا ضمن آسیب شناسی امر موجود، راه گشایی امر مطلوب نیز فراهم گردد.

عناوین مطالب این شماره عبارتند از:

ویژه نامه

سخن دبیر/ فلسفه تطبیقی در ایران (راه رفته و پیش رو)
گفت و گو/ محمد حسن یعقوبیان
تاملی در باب فلسفه تطبیقی/ گفت و گو با رضا داوری اردکانی
ماهیت فلسفه تطبیقی از دیدگاه هانری کربن/ گفت و گو با انشاءالله رحمتی
فلسفه تطبیقی در کار و اندیشه نئوصدراییان/ گفت و گو با حسین غفاری
تاریخچه فلسفه تطبیقی در ایران/ محمد حسن یعقوبیان
فلسفه حقیقی، فلسفه تطبیقی است/ پل ماسون اورسل، ترجمه علیرضا رضایت
اهمیت و ضرورت فلسفه تطبیقی در جامعۀ ما/ بیژن عبدالکریمی

اندیشه و نظر

فایده گرایی(بخش نخست)/ انشاءالله رحمتی، تهیه و تنظیم سمانه عرفان
پژوهشی در باب مطالعۀ مقایسه ای دین/ ویلیام پادن، ترجمه علیرضا رضایت
فلسفۀ سیاسی فارابی از دیدگاه هانری کربن/ عظیم ایزدی اودلو
بهشت در فلسفه اسلامی/ مایکل ای. مارمورا، ترجمه میترا سرحدی
فلسفۀ قواعد مسئولیت ساز/ محمد جواد محمدی

گزارش

تاریخ شفاهی حکمت و فلسفه در ایران/ تنظیم و ویرایش فاطمه محمد

کتاب

نقد و گفت و گو/ منیره پنج تنی
چالش های نشر: فرصت ها و تهدید ها
دربارۀ وضعیت نشر امروز/ گفت و گو با عبدالحسین آذرنگ
نکاهی به فعالیت های نشر تازه تاسیس حکمت کلمه
تخیل نمادین/ گفت و گو با روح الله نعمت اللهی
تازه های نشر/ ساسان یغمایی

.


.

نشانی الکترونیک:         ehvm86gmail.com

کانال تلگرام:         t.me/Doostanehekmatmarefat

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *