درس‌گفتارهای هانا آرنت از رامین جهانبگلو (انجمن فلسفی آگورا)

درس‌گفتارهای هانا آرنت از رامین جهانبگلو (انجمن فلسفی آگورا)

هانا آرنت جالب‌ترین و بحث‌انگیزترین متفکر سیاسی قرن بیستم است. در میان متفکران قرن بیستم کمتر متفکری چون آرنت مفاهیم سنتی فلسفه سیاسی را مورد تحقیق و بررسی و نقد قرار داده است. ولی با این وجود آرنت را به سختی می‌توان عضوی از مکتب فکری خاصی دانست و یا حتی برچسب سیاسی چون لیبرال، مارکسیست، محافظه‌کار و یا آنارشیست به او زد. از این جهت خواننده با خواندن آثار آرنت قادر به تعیین خط سیاسی خاصی در مورد او نمی‌شود. جالب اینجاست که آرنت در برخی از نوشته‌های خود از دموکراسی شورایی دفاع می‌کند و در برخی دیگر به اندیشمندان محافظه‌کاری چوی ادموند برک ارجاع می‌دهد. به همین منوال گاه به دستاوردهای مدرنیته توجه می‌کند و گاه به عنوان یکی از منتقدان مدرنیته در کنار متفکران پسامدرن قرار می‌گیرد. ولی به هر عنوان آرنت متفکری است که در تمامی نوشته‌ها، سخنرانی‌ها و گفتگوهایش به دو مفهوم سیاست و فلسفه توجه دارد و لحظه به لحظه زندگی خودر را در جهت فهم و درک این دو قلمرو قرار می دهد.

.


.

نشست ۱:  هانا آرنت – کتاب وضع بشر

تاریخ: ۲۶ مه ۲۰۱۸

مطالعه ی قبل از نشست:  دو فصل اول از کتاب وضع بشر | لینک کتاب به انگلیسی

دانلود فایل صوتی کامل این جلسه

مشاهده فیلم سخنرانی این جلسه در یوتوب

مشاهده فیلم پرسش و پاسخ قسمت اول

مشاهده فیلم پرسش و پاسخ قسمت دوم

مشاهده فیلم پرسش و پاسخ قسمت سوم

.

نشست ۲: کتاب وضع بشر – زندگی وقف عمل و عصر مدرن

تاریخ: ۲ جون ۲۰۱۸

مطالعه ی قبل از نشست: فصل ششم (زندگی وقف عمل و عصر مدرن) از کتاب وضع بشر | لینک کتاب به انگلیسی

دانلود فایل صوتی کامل این جلسه

مشاهده فیلم سخنرانی این جلسه در یوتوب

مشاهده فیلم پرسش و پاسخ قسمت اول

مشاهده فیلم پرسش و پاسخ قسمت دوم

.

.

نشست ۴: کتاب توتالیتاریسم – جامعه ی بی طبقه

تاریخ: ۱۶ جون ۲۰۱۸

مطالعه ی قبل از نشست:

Recommended Reading: A Classless Society, Pages 305 – 340 from Totalitarianism

و یا مطالعه ی فصل جامعه ی بی طبقه از کتاب توتالیتاریسم به فارسی، صفحات ۳۰ تا ۹۶

دانلود فایل صوتی کامل این جلسه

مشاهده فیلم سخنرانی این جلسه در یوتوب

مشاهده فیلم پرسش و پاسخ قسمت اول

مشاهده فیلم پرسش و پاسخ قسمت دوم

مشاهده فیلم پرسش و پاسخ قسمت سوم

.

نشست ۵: هانا آرنت و بنیادهای دموکراسی در ایران

.

نشست ۶: جمهوری و انقلاب نزد آرنت

تاریخ: ۱۴ جولای ۲۰۱۸

مطالعه قبل از نشست: فصل اول (معنای انقلاب) از کتاب انقلاب به فارسی یا انگلیسی

دانلود فایل صوتی کامل این جلسه

مشاهده فیلم سخنرانی این جلسه در یوتوب

مشاهده فیلم پرسش و پاسخ قسمت اول

مشاهده فیلم پرسش و پاسخ قسمت دوم

مشاهده فیلم پرسش و پاسخ قسمت سوم

.

نشست ۷: ماهیت سیاست و روح انقلابی

تاریخ: ۲۱ جولای ۲۰۱۸

 مطالعه قبل از نشست: فصل آخر (سنت انقلابی و گنجینه ی برباد رفته ی آن) از کتاب انقلاب به فارسی یا انگلیسی

دانلود فایل صوتی کامل این جلسه

مشاهده فیلم سخنرانی این جلسه در یوتوب

مشاهده فیلم پرسش و پاسخ قسمت اول

مشاهده فیلم پرسش و پاسخ قسمت دوم

مشاهده فیلم پرسش و پاسخ قسمت سوم

.

.


.

درس‌گفتارهای هانا آرنت از رامین جهانبگلو

منبع: سایت آگورا

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *