سخنرانی میرمحمد ولی مجد تیموری «دکتر مجد» با عنوان بحران هویت جنسی

سخنرانی میرمحمد ولی مجد تیموری «دکتر مجد» با عنوان بحران هویت جنسی

سخنرانی میرمحمد ولی مجد تیموری «دکتر مجد» با عنوان بحران هویت جنسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.