درس‎گفتارهای «معرفت‌شناسی و تفكر نقادانه» از سروش دباغ

درس‎گفتارهای «معرفت‌شناسی و تفكر نقادانه» از سروش دباغ

درس‎گفتار معرفت‌شناسی و تفكر نقادانه از سروش دباغ در 15 جلسه سخنرانی

تاریخ سخنرانی ها: از 28 شهریور ۱۳۹۴ تا 17 بهمن 1394

مکان سخنرانی ها: بنياد سهروردی، تورنتو، كانادا

.

صوت درس‎گفتار معرفت‌شناسی و تفكر نقادانه

معرفت‌ شناسی و تفكر نقادانه (جلسه اول)

دانلود از سرور اول | سرور دوم

.


.

معرفت‌ شناسی و تفكر نقادانه (جلسه دوم)

دانلود از سرور اول | سرور دوم

.


.

معرفت‌شناسی و تفكر نقادانه (جلسه سوم)

دانلود از سرور اول | سرور دوم

.


.

معرفت‌ شناسی و تفكر نقادانه (جلسه چهارم)

دانلود از سرور اول | سرور دوم

.


.

معرفت‌ شناسی و تفكر نقادانه (جلسه پنجم)

دانلود از سرور اول | سرور دوم

.


.

معرفت‌ شناسی و تفكر نقادانه (جلسه ششم)

دانلود از سرور اول | سرور دوم

.


.

معرفت‌ شناسی و تفكر نقادانه (جلسه هفتم)

دانلود از سرور اول | سرور دوم

.


.

معرفت‌ شناسی و تفكر نقادانه (جلسه هشتم)

دانلود از سرور اول | سرور دوم

.


.

معرفت‌ شناسی و تفكر نقادانه (جلسه نهم)

دانلود از سرور اول | سرور دوم

.


.

معرفت‌ شناسی و تفكر نقادانه (جلسه دهم)

دانلود از سرور اول | سرور دوم

.


.

معرفت‌ شناسی و تفكر نقادانه (جلسه یازدهم)

دانلود از سرور اول | سرور دوم

.


.

معرفت‌ شناسی و تفكر نقادانه (جلسه‌دوازدهم)

دانلود از سرور اول | سرور دوم

.


.

معرفت‌ شناسی و تفكر نقادانه (جلسه سیزدهم)

دانلود از سرور اول | سرور دوم

.


.

معرفت‌ شناسی و تفكر نقادانه (جلسه چهاردهم)

دانلود از سرور اول | سرور دوم

.


.

معرفت‌ شناسی و تفكر نقادانه (جلسه پانزدهم)

دانلود از سرور اول | سرور دوم

.


.

4 نظر برای “درس‎گفتارهای «معرفت‌شناسی و تفكر نقادانه» از سروش دباغ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *