آموزش فن ترجمه زبان انگلیسی با رویکرد زبان‌شناسانه توسط عبدالرسول کشفی

آموزش فن ترجمه زبان انگلیسی با رویکرد زبان‌شناسانه توسط عبدالرسول کشفی

آموزش فن ترجمه زبان انگلیسی

با رویکرد زبان‌شناسانه

استاد: دکتر عبدالرسول کشفی

عبدالرسول کشفی (استاد دانشگاه تهران) در این ویدیوهای کوتاه آموزشی، مخاطب را با مبانی ترجمۀ متن‌های عمومی و تخصصی زبان انگلیسی، نوشتن آکادمیک به زبان انگلیسی و تسلط بر گرامر پیشرفتۀ زبان انگلیسی آشنا می‌کند.

دریافت ۵۹ ویدئو به صورت یکجا از سرور اول | سرور دوم

درس اول: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس دوم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس سوم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس چهارم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس پنجم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس ششم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس هفتم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس هشتم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس نهم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس دهم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس یازدهم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس دوازدهم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس سیزدهم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس چهاردهم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس پانزدهم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس شانزدهم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس هفدهم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس هجدهم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس نوزدهم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس بیستم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس بیست و یکم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس بیست و دوم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس بیست و سوم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس بیست و چهارم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس بیست و پنجم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس بیست و ششم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس بیست و هفتم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس بیست و هشتم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس بیست و نهم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس سی‌ام: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس سی و یکم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس سی و دوم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس سی و سوم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس سی و چهارم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس سی و پنجم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس سی و ششم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس سی و هفتم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس سی و هشتم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس سی و نهم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس چهلم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس چهل و یکم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس چهل و دوم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس چهل و سوم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس چهل و چهارم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس چهل و پنجم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس چهل و ششم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس چهل و هفتم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس چهل و هشتم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس چهل و نهم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس پنجاهم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس پنجاه و یکم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس پنجاه و دوم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس پنجاه و سوم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس پنجاه و چهارم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس پنجاه و پنجم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس پنجاه و ششم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس پنجاه و هفتم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس پنجاه و هشتم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

درس پنجاه و نهم: مشاهده در اینستاگرام | دانلود

.


.

فن ترجمه انگلیسی دکتر کشفی در تلگرام

فن ترجمه انگلیسی دکتر کشفی در اینستاگرام

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *