برهان صدیقین، بساطت ذات و صفات و مسأله شر

دکتر محمود مروارید

دکتر محمود مروارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.