درس‌گفتارهای «تحلیل گفتمان» از آرش حیدری

درس‌گفتارهای «تحلیل گفتمان» از آرش حیدری

تحلیل گفتمان در معنای رایج به نوعی تکنیک فروکاسته شده است. فروکاست تحلیل گفتمان به تکنیک و تهی کردن آن از تاریخ‌مندی موجب شده است که این نظریه و چشم‌انداز انتقادی از خصلت‌های خودش تهی شود و همچون تکنیکی پوزیتیویستی در خدمت سری دوزی بسیاری از متون در بیاید. درس‌گفتارهای پیش رو تلاش دارد قرائتی تاریخ‌مند از تحلیل گفتمان ارائه کنند و علیه این ایده است که تحلیل گفتمان را به تکنیک فرو بکاهد.

.


.

درس‌گفتارهای «تحلیل گفتمان» – قسمت اول

درس‌گفتارهای «تحلیل گفتمان» – قسمت دوم

درس‌گفتارهای «تحلیل گفتمان» – قسمت سوم

درس‌گفتارهای «تحلیل گفتمان» – قسمت چهارم

.


.

درس‌گفتارهای «تحلیل گفتمان»

آرش حیدری – اردیبهشت ۹۸

دانشکدۀ روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

.


.

  • Add to Phrasebook
    • No word lists for Persian -> Persian…
    • Create a new word list…
  • Copy

2 نظر برای “درس‌گفتارهای «تحلیل گفتمان» از آرش حیدری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *