پرسش از سروش دباغ پیرامون اظهارات اخیر اکبر گنجی در مورد فرقه سروشیه

سؤال: نظرتان دربارۀ سلسله مقالات اکبر گنجی به عنوان نقد نظریۀ «رؤیاهای رسولانۀ» دکتر سروش، خصوصاً آخرین مقالۀ ایشان تحت عنوان «ادّعای پیامبری سروش و وعدۀ عالمگیر شدن فرقه سروشیه» چیست؟

پاسخ: حقیقتش بنای سخن گفتن دربارۀ سلسله مقالات ایشان در این باب را نداشتم و ندارم؛ چرا که فاقد معیارهای حداقلیِ تحقیق و پژوهش های عالمانه و منصفانه اند و نظیر اکثر کارهای ایشان در این حوزه از جنس بولتن نویسی و پرونده سازی و آسمان و ریسمان را به هم بافتن است؛ مضافاً که ایشان، به گواهی پیشینۀ معرفتی و نوع آثارش، ورودی در مسائل الاهیاتی- فلسفی ندارد و در این عرصه ها، فاقد بضاعت و صلاحیت لازم است و مکتوباتش، جز نقل قولهای فراوانی که از عمرو و زید می آورد، ارزشی ندارد و غیر قابل استفاده است. اما، از آنجایی که نوشتۀ اخیر ایشان متضمن بهتان و تهمتی آشکار است و نسبت ادّعای پیامبری و فرقه سازی به عبدالکریم سروش داده، این چند سطر را می نویسم.
اگر تمام نقل قولهای گنجی از سروش را که در مقالۀ خود آورده، کنار هم قرار دهیم، اندک دلالتی بر ادّعای پیامبری و فرقه سازی توسط سروش نمی کند. پس، یا گنجی با مقولۀ استنتاج منطقی آشنایی ندارد و نتایجی که از مقدمات (نقل قولها) گرفته، نتایجی که بیشتر به شوخی و مزاح شباهت دارد، محصول ذهنی آشفته و مغشوش است؛ و یا از سر خصومت و عداوت و به قصد پرونده سازی، این مقاله و توسعاً این سری مقالات را نوشته است. هر کدام که باشد، ادّعاهای بی بنیاد و اتهام زنی های ناموجه ایشان در ترازوی تحقیق وزنی ندارد و ارزش پرداختنِ بیش از این را ندارد. مع الاسف، تنها نتیجۀ انتشار این مقالات گنجی (که روزگاری در سپاه به بولتن نویسی اشتغال داشت)، دادن تیغ به کف زنگیان مست و جار زدن این امر است که ایهاالناس چه نشسته اید که فلانی (عبدالکریم سروش) از دایرۀ دیانت اسلام خارج شده، چماق ارتداد و تکفیر بردارید و حقّ او را کف دستش بگذارید!!

.


.

منبع: کانال دکتر سروش دباغ

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *