روشنفکران علیه ایران

روشنفکران علیه ایران

سال‌هایی پیش به مناسبتی گفته بودم: «در ایران، همه چیز متولی دارد جز خود ایران » اینک که سیاست‌نامه شماره‌ای را به ایران اختصاص داده است، بار دیگر، به این دلمشغولی دیرین باز می‌گردم تا به نکته‌هایی در این باره اشاره کنم. با گذشت زمان، با بسط یدی که نیروهای گریز از مرکز در همەی عرصه‌ها یافتنه اند، من […]

معرفی کتاب «فضیلت عدم قطعیت در علم شناخت اجتماع» اثر مرتضی مردیها

معرفی کتاب «فضیلت عدم قطعیت در علم شناخت اجتماع» اثر مرتضی مردیها

در پس هزاره‌هایی که اسطوره، آیین، تخیل و توهم همه را در فضایی مه‌آلود به جدال‌های بی پایان بر سر یافته‌های مشکوک می‌انگیخت، علم تجربی به گونه‌ای آشکار شد که با عینیت و قطعیت چشم‌ها را به حقیقت باز کند و به نزاع در تاریکی پایان دهد. به کمک مشاهدات و محاسبات سامانمند، محک تجربه […]

نقدی بر آرای ونزبرو در مورد تاریخ تثبیت نهایی متن قرآن، دکتر محمد کاظم شاکر

نقدی بر آرای ونزبرو در مورد تاریخ تثبیت نهایی متن قرآن، دکتر محمد کاظم شاکر

وقتی یک محقق غربی می خواهد اسلام را بشناسد به طور طبیعی به دنبال منبع یا منابعی معتبر است که بتواند از طریق آن به واقعیت اسلام (اسلام تاریخی) دست یابد. سنت گرایان از دانشمندان غربی، همچون تئودور نولدکه، فریدریش شوالی، ریچارد بل و ویلیام مونتگمری وات، قرآن و سنت را به عنوان منابعی که […]