سخنرانی پوپولیسم؛ عوام گرایی یا مردم باوری از یوسف اباذری

یوسف اباذری | پوپولیسم؛ عوام گرایی یا مردم باوری | 5دی85 | دانشگاه تهران

یوسف اباذری | پوپولیسم؛ عوام گرایی یا مردم باوری | ۵دی۸۵ | دانشگاه تهران

 یکی از مشخصات آکادمیک و علمی پوپولیسم، این است که بر اساس آن، مردم مقدس اند. جنبش های پوپولیستیِ روسیه، مردم را مقدس می دانستند و دولت تزار را مستبد و خونخوار. بعدها پوپولیسم در آثار افرادی چون گوستاو لوبون، اریک فروم و گاست، فربه تر شد.
در تشکیل دولت ـ ملتِ رضاشاه نیز «مردم» به چیزی مقدس تبدیل شدند برای اینکه سلطنت پهلوی به جهت حفاظت از منافع مردم، مشروعیت پیدا کند. سپس حزب توده چنان به مردم قداست بخشید که همه باید مقهور این مفهوم توده می شدند. این داستان را آل احمد با کوبیدن انتلکتوئل ها به شدت تقویت کرد. این جریان همچنان ادامه دارد به طوری که حتی دانشجویان ما می پندارند که «دولت»، خصمی است که باید در راه مردم با آن مبارزه کرد. درحالی که روشنفکران زمان مشروطه، دست به نقد مردم زدند و تقدسی برای مردم قائل نبودند.

صوت سخنرانی پوپولیسم؛ عوام گرایی یا مردم باوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *