همایش بین المللی جان رالز؛ با نگاهی به عدالت، توسعه، صلح و دموکراسی

همایش بین المللی جان رالز؛ با نگاهی به عدالت، توسعه، صلح و دموکراسی

همایش بین المللی جان رالز؛ با نگاهی به عدالت، توسعه، صلح و دموکراسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.