نظریه سیاسی کنفوسیوس و دائو

نظریه سیاسی کنفوسیوس و دائو

چکیده: لائو تزو و کنفوسیوس دو متفکر باستانی چین همواره بر نقش حکومت در هدایت جامعه تاکید دارند اگرچه در نظام فکری هر دو حکیم حکومت نقش حداقلی دارد. با این تفاوت که لائو وضیعت یین و انفعال را برای حکومت مطلوب می داند و کنفوسیوس و شاگردانش وضیعت یانگ و آموزش غیر مستقیم حاکم از طریق اخلاقی را شایسته می دانند. با مروری بر تعالیم سیاسی این دو حکیم ساختار فکری ایشان در باب حکومت به خوبی نمایان می شود ولی نکته این نوشتار، نزدیکی تعالیم آنها با بزرگترین معماران دموکراسی و لیبرالیسم است. تعالیم این دو حکیم خاور دور، پس از  قرنها،  با منشا و هدفی متفاوت در سوی دیگر کره خاکی در باختر جوانه زدند.

.


.

فایل pdf مقاله “نظریه سیاسی کنفوسیوس و دائو”

.


.

نظریه سیاسی کنفوسیوس و دائو

نویسنده: ابوالفضل شاهی

.


.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *